Кръговата икономика е шанс българските предприятия да се наредят начело по иновации

кръгова-икономика

Преминаването към кръгова икономика е въпрос единствено на време. Ако българските предприятия започнат да работят по модела сега, имат шанса да се наредят в челните редици по иновации. Около това мнение се обединиха участниците в конференцията „Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“. 

По думите на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева действията по минаването към модела на кръгова икономика и ресурсна ефективност са основно на равнище ЕС, но са необходими дългосрочни дейности на всички равнища – от държавите членки, регионите и градовете до бизнеса и гражданите.

Водещ принцип на кръговата икономика е стойността на продуктите, материалите и ресурсите да се запазва възможно най-дълго в икономическия цикъл, което да доведе до устойчивост в производството и консумацията, а оттам до съхранена околна среда, конкурентоспособност на европейския пазар, нови работни места, устойчив растеж, обясни министър Василева. „Целта ни е да развиваме нов, иновативен модел на икономиката, базиран на повторната употреба, рециклирането, поправката, преустройството, намаляването на употребата на суровини и депонирането на отпадъци“, допълни тя.

„Поддържането и ускоряването на икономическия ръст в дългосрочен план изисква изграждането на интелигентни производства с капацитета да мултиплицират полезното действие на единица ресурс или да използват алтернативни източници. Само по този начин можем да се развиваме устойчиво в условията на ограничени ресурси“, заяви от своя страна министърът на икономиката Божидар Лукарски. Според него линейният модел на развитие на икономиката вече не е приложим и има нужда от рязка промяна в подхода.

Възможности за българския бизнес и за подобряване на цялостното иновационно представяне по думите на министър Лукарски са отворените в момента процедури за внедряване на иновации в предприятията и за разработване на иновации от стартиращи предприятия.

Приемането на пакета от мерки за кръговата икономика ще създаде ясни и предвидими условия за бизнеса да инвестира в посока преминаване към кръгов модел, отбеляза и евродепутатът Ева Паунова. По думите ѝ това е ясен знак в каква посока ще се развива европейският икономически модел. Който осъзнае и възприеме бъдещите тенденции пръв, ще има най-добра възможност да постигне сравнително предимство пред конкурентите си и да спечели най-много, допълни тя.

„Въпрос на предвидливост и стратегическо планиране е българският бизнес да насочва усилия и привлича инвестиции в иновации и кръгова икономика. Ако тръгнат по този път от днес, българските компании имат изключителната възможност след само няколко години да се окажат в челните редици в Европа по ръст на печалбите, устойчивост и конкурентоспособност“, посочи европейският депутат.

 

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.