България отбелязава ръст в търговията с ЕС през миналата година

export

През периода януари - октомври 2014 г. износът на България за ЕС се увеличава с 2.4% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 22.4 млрд. лева, показват предварителните данни на Националния статистически институт. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 71.1% от износа за държавите - членки на ЕС . 

През октомври 2014 г. износът за ЕС се увеличава с 4.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.5 млрд. лева. Вносът на България от ЕС през периода януари - октомври 2014 г. нараства с 3.2% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 25.8 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През октомври 2014 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 6.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.9 млрд. лв. по цени CIF.

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите десет месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. най-
голям ръст е отбелязан в сектор „Химични вещества и продукти” (12.2%),  а спадът е най-голям в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (21.5%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (19.0%). При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (8.7%) е отчетено в сектор „Химични вещества и продукти ”, а най-голямо намаление (16.2%) се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”.

През периода януари - ноември 2014 г. износът на България за трети страни намалява със 7.1% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 14.9 млрд. лeвa. Основни търговски партньори на България са Турция, Сингапур, Руската федерация, Китай, Сърбия и бившата югославска република Македония, които формират 53.4% от износа за трети страни.

През ноември 2014 г. износът на България за трети страни намалява със 7.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.4 млрд. лeвa. Вносът на България от трети страни за първите единадесет месеца на 2014 г. намалява с 4.0% спрямо същия период на 2013 г. и е на стойност 18.1 млрд. лeвa. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.

През ноември 2014 г. вносът на България от трети страни намалява с 15.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.6 млрд. лeвa.

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите единадесет месеца на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (28.3%), а най-голям спад се наблюдава в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”  (28.7%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти” (13.0%). При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в секторите „Разнообразни готови продукти, н.д.” (13.0%), „Машини, оборудване и превозни средства” (12.9%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (12.9%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (16.0%).

През периода януари - ноември 2014 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 39.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на 2013 г. износът намалява с 1.6%. През ноември 2014 г. общият износ възлиза на 3.8 млрд. лв. и намалява с 3.1% спрямо същия месец на предходната година.През периода януари - ноември 2014 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 46.7 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.4% повече спрямо същия период на 2013 година. През ноември 2014 г. общият внос намалява с 3.1% спрямо същия месец на предходната
година и възлиза на 4.4 млрд. лева.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.