Увеличава се срокът за събиране на дължими плащания в България и по света, според анализатори

Увеличава се срокът за събиране на дължими плащания в България и по света, според анализатори

Средният срок, в който компаниите по света получават дължимите към тях плащания, през 2023 г., достига рекордните 59 дни, или с 3 дни повече в сравнение с 2022 г. За това алармират в регулярния си доклад експертите от компанията за застраховане на търговски кредити Allianz Trade (преди Euler Hermes).

Общо 42% от изследваните фирми са обявили официално, че се разплащат с доставчиците си в срок от 60 дни, а една от всеки пет се издължава за 90 или повече дни.

В България просрочията стават още по-дълги - има опити за постигане на договорки за издължаване на плащания в срок от 180 дни, а най-проблемният сектор е транспортният.

"Виждаме задълбочаващи се затруднения в разплащанията. Фирмите вече влизат в разговори за удължаване на кредитните периоди на дължимите плащания със своите контрагенти два до три пъти по-често в сравнение с преди година. Ако досега в масовия случай се преговаряше за издължаване в срок от 60 до 90 дни, вече има чести опити този срок да се удължи и на 180 дни", обясняват експертите на Allianz Trade в България.

Мониторингът на българския офис показва още, че въпреки отсрочките, давани на длъжниците, расте и делът на пълното неизпълнение на задълженията. Най-притеснителни у нас са индикациите в транспортния бранш, които засягат основно средни и малки фирми, занимаващи се с международен товарен транспорт.

"Компаниите в този бранш удължават масово периода на разплащане от 1-2 месеца преди до 4-6 месеца в настоящия момент. Част от тях заявяват, че не биха могли да обслужат дълга си и не правят вноски. Причините са разнородни, но основните са в намалялата заетост, повишените разходи и, съответно, свити маржове, както и необслужени публични задължения. Така транспортният сектор се очертава ясно като най-проблематичния по този показател у нас през последната година", коментират от компанията.

Проблеми с просрочията в България се срещат все по-често и при малки и средни фирми в секторите агробизнес, строителство, текстил, горива и храни. Очакванията са това да е по-дълготрайна тенденция, а в строителния бранш и сектор "Метали" могат да бъдат засегнати и по-големи компании.

Според анализаторите причините за затрудненията на бизнеса у нас са комплексни - инфлацията, която макар и намаляваща е все още на сравнително високи нива, вътрешната политическа несигурност, макроикономическата среда (войната в Украйна и конфликта в Близкия изток), ниската покупателна способност спрямо развитите държави в ЕС, окончателното отпадане на почти всички мерки, подпомагащи бизнеса по време на пандемията, и др.

Според доклада на Allianz Trade секторите, в които компаниите чакат най-дълго, за да получат дължимите им плащания, в световен мащаб са "Машиностроене и производство на оборудване" - средно 77 дни през 2023 г., или с 4 повече в сравнение с предходната година; "Транспортно оборудване" - 75 дни, и "Строителство" - 74 дни, или с 6 дни повече спрямо 2022 г.

Най-бързо пък получават парите си фирмите от хотелиерския и ресторантьорския бранш с 18 дни и "Търговия на дребно" с 25 дни. И в двата случая основната причина е, че те работят най-често с крайни потребители, които извършват плащането в момента на получаване на стоките и услугите.

Наред с неблагоприятните тенденции при просрочията, глобалният доклад на Allianz Trade регистрира и рекордно увеличаване на необходимия оборотен капитал, като през 2023 г. дните, в които оборотните средства на компаниите остават блокирани, достигат средно 76.

Показателят дава индикация за степента на финансова дисциплина на бизнеса и възможностите за освобождаване на средства за инвестиции, модернизация и експанзия. Това е трета поредна година, в която се отчита влошаване, а по наблюдения на експертите на Allianz Trade в България у нас периодът на блокиране на оборотни средства е по-дълъг от средното за света.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.