Потребителите в Европа искат повече детайли за плащания и трансакции

Потребителите в Европа искат повече детайли за плащания и трансакции

Потребителите в Европа очакват по-голяма прозрачност и повече детайли за извършени от тях плащания и трансакции. Това показват резултатите от проучване на Mastercard, осъществено в 10 европейски държави, вкл. и България.

77% от участниците в проучването отбелязват, че понякога не могат да разпознаят покупки от историята на трансакциите си, като за почти 1 от всеки 5 това се случва често.

При установяване на неясна трансакция, почти 6 от всеки 10 потребители в Европа успяват след време да си припомнят покупката си, 6% не предприемат нищо, а останалите търсят разяснение от търговеца (6%) или от банката (35%).

Най-голяма част от българите - 57%, търсят първо съдействие от страна на банката, с след това се опитват да си припомнят дали са извършили плащането. Тази тенденция се наблюдава и в Гърция, Румъния и Украйна.

При неразпознаване на трансакция картодържателите най-често се чувстват неспокойни (42%), или дори безпомощни (12%), като българите посочват най-високо ниво на негативни преживявания в Централна и Източна Европа - 47%.

В резултат на безпокойството от потенциална измама картодържателите често изпращат запитвания или подават чарджбек заявки към издателя в случай на трансакция, която не разпознават. В една трета от случаите картодържателите споделят, че в крайна сметка си припомнят, че са извършили трансакцията, но са забравили за нея. При още 1 на всеки 10 случая друг член на семейството е използвал картата за трансакция, неразпозната от картодържателя.

Участниците в проучването посочват, че искат да виждат повече детайли за трансакциите в историята на покупките си, за да ги разпознават по-бързо. Като най-полезна информация на първо място посочват името (67%) и логото (31%) на търговеца и място на покупката (44%). Така обогатена, историята на трансакциите би дала на потребителите увереността, че държат под контрол разплащанията си, според 4 от 10 участници в проучването.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.