За храната в бъдеще време - Future of Food

Ивайло Симов, управляващ партньор на Eleven

Ивайло е сред основателите и управляващ партньор на Eleven, един от най-активните фондове за рисков капитал в Югоизточна Европа с над 150 инвестиции. Ивайло е сред пионерите в областта на дяловото инвестиране в България. Той започва кариерата си като финансов анализатор в Кеърсбек, един от първите подобни фондове в страната, а в последствие става инвестиционен мениджър и по-късно директор на Global Finance, където участва в някои от най-големите сделки по придобивания в региона. С Eleven стремежът му е да подкрепя местните предприемачи в постигането на глобален успех и да променя позитивно venture capital индустрията в Югоизточна Европа.

Повече за бъдещето на храната ще можете да научите в предстоящия RETAIL SUMMIT на 15 март 2022.

Следващия път, когато се наслаждавате на вкусно ястие, опитайте се да проследите мислено всяка съставка на вашата маса - от нейния произход до вида, в който тя е на масата. Удивително е да си представим всички различни заинтересовани страни, регулации и технологии по веригата, които стоят зад ястието.

Факт е, че съвременните хранителни системи са сложни, но в това няма нищо страшно.

Има обаче нещо по-важно, на което трябва да обърнем внимание - с нарастващия натиск от бързо растящото световно население, глобалното затопляне, неравенството и недостатъчното земеделска земя, която да осигури на по-голямото бъдещо население необходимото количество храна, както и променящите се възгледи за устойчивост, прогнозите са, че храната, която ядем, ще претърпи големи промени в бъдеще.

До 2050 г. се очаква глобалното население да достигне 10 милиарда души. Това означава, че ще са необходими 56 % повече храна, отколкото се произвежда в света днес, според Програмата на ООН за околна среда (UNEP).

И въпреки че глобалната бедност отбеляза рязък спад през последните десетилетия, все още има твърде много хора, които страдат от глад. Наред с това, идват и прогнозите, че глобалното затопляне е много вероятно да засегне световната, регионална и местна продоволствена сигурност, а достъпът до храна и намирането на плодородни земи ще бъдат все по-трудни.

Всичко това означава едно - през следващите години човечеството ще търси алтернативни култури, които могат да се отглеждат с по-малък въглероден отпечатък, в достатъчни количества и които ще имат висока хранителна стойност. Вече не е новина, че има разработено и отглеждано в лаборатория месо, годни за консумация насекоми, водорасли, увеличават се и движенията за преминаване към растителни храни, правят се огромни промени в производството на храни и селското стопанство. Така в следващите десетилетия ще видим значителна промяна в това каква храна слагаме в чиниите си.

В бъдеще, което ще изисква справяне с множество предизвикателства наведнъж, потребителите няма да останат без опции. В края на краищата, храненето отговаря на емоционалните и социални нужди в допълнение към храненето. Културата на храненето е неразделна част от повечето общества и повечето хора вероятно няма да искат да я променят.

Но така бъдещето на храната не изглежда ли високотехнологично и безвкусно? Не е задължително, тъй като е настроено да бъде по-здравословно, понякога по-вкусно и вероятно по-устойчиво. Като цяло се предвижда тези алтернативи да бъдат по-добри за планетата и за биоразнообразието. Храната със сигурност ще се произвежда и консумира съвсем различно през следващите десетилетия.

И още нещо - очаква се през следващите 10 години новата генерация от устойчиви бизнеси да променят повече хранителната индустрия отколкото през последните 50 години.

Именно нова стои зад концепцията Future of Food - единствено чрез технологични иновации да се търси решение в дългосрочен план на тези предизвикателства.

Напук на мрачните прогнози за негативно влияние върху цялата екосистема и все по-голяма заплаха за бъдещите реколти, хората искат да живеят по-щастлив, по-здравословен и по-качествен живот. Тези предизвикателства изискват всички - от правителствата и политиците, до корпорациите и всеки индивид, да действат по смислен и насочен към бъдещето начин, който трансформира настоящите хранителни системи и оформя това, което се наричаме "The Future of Food".

Именно в тези предизвикателни времена от българската компания за рисков капитал Eleven Ventures се насочваме към пет технологични вертикала - Fintech, Healthcare, Future of Food, Future of Work и Ecomtech.

С Future of Food в Eleven, заедно с нашите портфолио компании и партньори, се стремим да предизвикаме и заменим неефективните модели на агро-хранителната индустрия с решения, позволяващи ефективни и иновативни вериги за доставки, устойчиви местни хранителни системи, и хранителна прозрачност и безопасност.

Младите иноватори в основата на индустрията

Младите предприемачи неминуемо се влияят от световните тенденции и проявяват най-голям интерес към здравословните аспекти на проблемите свързани с храната. Най-значителните промени, които от Eleven Ventures очакваме да видим, са в опашката на хранителната верига - като се започне от фермерите и се стигне до потребителите, защото тук е фокусирано изобилието от предприемачи и гласуването на доверие на инвеститорите е високо.

Ако разгледаме по-отблизо технологиите, които тези предприемачи се стремят да развият, може да разберем къде се крие и най-големият потенциал за промяна в нашите хранителни системи. От списък със 180+ технологични компании, опериращи във Future of Food индустрията в Югоизточна Европа, се забелязва голям брой стартъпи, фокусирани върху Първично производство (40%) и Търговия на дребно (34%) като целеви сектори за предлагането на техните продукти/услуги.

Най-успешни не само в България, но и по цял свят засега

иновативни продуктови решения в сферата на ХоРеКа и фууд индустрията

са компаниите, които доставят храна до домовете, независимо дали става въпрос за готова храна от ресторанти (като BG Menu, вече придобита от Takeaway) или хранителни продукти, които преди са се продавали само в супермаркетите (като eBag).

На второ място са многобройните (т.н. Direct to consumer) брандове, които произвеждат иновативни хранителни продукти или напитки, в това число много здравословни и веган алтернативи.

Друг сектор с голям инвеститорски интерес са алтернативите за производство на протеини (от насекоми, водорасли или растения).

Реално най-малко решение засега има на пресечната точка между ИТ и хранителната верига - от производството, през преработката до крайния потребител.

И тъй като силата на Eleven е именно в технологични компании, тук ще бъде бъдещия ни фокус в тази, иначе необятна, сфера.

Наблюденията ни сочат, че фууд ритейла проявява интерес към няколко актуални теми - проследимост на храните (от източника до масата), по-добро управление на food wastage (около 40% от храната се изхвърля), както и цялостно подобряване на имиджа на индустрията от гледна точка на устойчивост и грижа за околната среда.

Добър начин да се разбере

какви иновации ще движат сектора в следващите години

е да разгледаме какви технологии се опитват да изградят и каква подкрепа получават предприемачите. Още за иновациите и новите технологии ще поговорим по време на Retail Summit на 15 март 2022

През последните години Agtech компаниите (попадащи в сегмента на първичното производство) са най-разпространените по тип стартиращи компании в сектора на хранителните технологии и доминират в пейзажа за инвестиции. Те са получили приблизително 44% от общия инвестиран капитал от всички други подсектори на хранителните технологии, като компаниите за потребителски приложения и услуги (като BGMenu) са на второ място по финансиране, а Food Science (компании като Pollenity) е на трето.

Тези данни подсказват и за глобалните тенденции, които виждаме, като преминаването към дигитални приложения и софтуер за обслужване на храна, вместо да се разчита на физически места за търговия на дребно.

От Eleven смятаме, че

най-важно за успешната реализация на всеки проект,

е екипът, способен да го осъществи. Въпреки, че пазарът изглежда огромен, всъщност той е много сегментиран, силно конкурентен и с дълги вериги за реализация. Съответно предишен опит и знания в индустрията са от голям плюс за предприемачите, които поемат този път.

Основният проблем на повечето стартиращи компании обаче се оказва не самият продукт или технология, а последващата му реализация, финансиране, осъществяването на успешни пилотни проекти и стратегически партньорства с корпоративни клиенти (освен ако не са изцяло B2C ориентирани).

И няколко интересни факта:

  • За половината (точно 53%) от над 180-те стартиращи компании в областта на агро-хранителните технологии, които са идентифицирани в региона на Югоизточна Европа през последните 6 месеца на етап комерсиализиран продукт, не се идентифицират никакви източници на финансиране.
  • Приблизително 27% от стартъпите в областта на хранителните технологии в Югоизточна Европа са получили pre-seed и seed финансиране.
  • Приблизително 2% от технологичните стартиращите компании в областта на агрохранителната промишленост, открити в Югоизточна Европа, са успели да получат финансиране от серия А, като преобладаващото мнозинство са получили капитала си от инвеститори извън региона.

С цел да помогнем на повече стартиращи компании в сектора да намерят подходящи партньорства, и заимствайки опита от Visa Innovation програмата на Eleven, плановете ни са да насочим техните усилия и да обединим под един покрив стартиращи компании и подходящи бизнес партньори за тях.

- - - - -

Какви са условията, за да кандидатствам с проект за Future of Food във фонда?

Нямаме специфични условия за кандидатстване, достатъчен е така нареченият "Инвестиционен дек" на компанията (презентация на проекта от инвестиционна гледна точка). В момента инвестираме от 250 000 евро до 1 милион евро първоначално.

Как се оценява един проект за да получи финансиране?

Достатъчно голям пазар, отличен екип и нещо вече направено по проекта, включително прототип и най-вече някаква пазарна валидация под формата на първи клиенти или друг интерес от пазара.

Какви са стъпките за реализация на проекта? Какво получава бенефициентът освен финансиране?

Освен финансиране предприемачите получават от нас много контакти и методическа помощ в началните етапи на развитие на бизнеса. Именно там е нашата сила.

Какво се случва, ако даден проект се окаже неуспешен?

Ние губим пари, а предприемачите губят ценни години и често губят нашето доверие, както и доверието на многото хора, които са им помогнали по пътя. Неуспехът не е порок, но най-успешните предприемачи са и най-борбените.

*За данните в графиките можете да цитирате Eleven "Future of Food" Report 2022.

Успешните примери

Три от най-успешните Future of Food портфолио компании на Eleven решават проблеми на пресечната точка между ИТ и хранителната верига.

Една от тях е Ondo Solutions - българска компания, която създава продукт -cloud - базирана система, която позволява на фермерите да управляват рутинни процеси, свързани с напояването и торовнасянето за оранжерии и открити площ. Тя се управлява от фермерите дистанционно от компютър или мобилно устройство.

Освен това, може да се управлява и климата. Системата се свързва с всички тези елементи, които поддържат климата в една оранжерия и ги управлява.

За фермерите едно от ключовите неща е не само да имат достъп до автоматизацията, когато са на място във фермата, но да могат да наблюдават процеса, когато си извън. Целта на Ondo Solutions е не само да предложат това, но и да минимизират нуждата от скъпо платените специалисти. Същевременно е много важно да се осигури нужната поддръжка, която да бъде навременна и на изключително добро ниво.

От стартъп компанията разработват техен бизнес модел така, че инвестицията, която трябва да направят първоначално да бъде възможно най-ниската - под формата на годишен абонамент.

До момента продуктът е инсталиран и работи успешно в оранжериите и земеделските площи на над 15 фермери в България и Северна Македония.

Друг емблематичен пример за успешна и обещаваща инвестиция е екипът на Pollenity, който предлага решения в сферата на Internet of Things ("Интернет на нещата"), насочени към пчеларите.

Посредством данните, получени чрез сензорните им устройства за звук, тегло, температура, влажност, те казват на пчеларите какви може да са проблемите вътре в кошерите, кога трябва да адресират тези проблеми за максимално здраве на пчелите.

Днес Pollenity предлага на пазара два продукта - Beebot - устройство, което се монтира в кошера и събира данни за промяна в температурата, влагата, звука. Данните се обработват и са достъпни за пчеларите онлайн, като получават сигнал, ако е необходима намесата им.

Вторият продукт е везна, която се поставя под кошера и отчита промените в теглото. Данните се събират от разстояние и пчеларите имат достъп до тях онлайн. Промените в теглото могат да покажат например кога трябва да се направи захранване, а дългосрочното проследяване на данните от двата продукта позволяват да се прави по-задълбочен анализ, както и да се допълва информация и от други източници.

eBag e друга наша портфолио компания, която днес е лидер в областта на онлайн пазаруването на хранителни продукти в страната. Онлайн магазинът предлага хранителни и битови стоки с доставка до врата в рамките на часове- около 90% от поръчките се изпълняват в рамките на три часа след като поръчката е направена.

Компанията има собствен склад и предлага над 12 хил. продукта. Когато потребителят отвори сайта, той вижда кога е следващият най-ранен час, в който може да получи продуктите си. След като поръчката е направена, куриер на eBag ги доставя на потребителя "до врата".

За да бъдете следващият успешен пример станете част от организирания от сп. "Enterprise" Retail Summmit forum - 15.03.2022 г.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.