Войната в Украйна е повлияла на две трети от компаниите у нас, според проучване

Войната в Украйна е повлияла на две трети от компаниите у нас, според проучване

Военният конфликт между Русия и Украйна е оказал влияние върху дейността на 63% от българските фирми, показва проучване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) сред членовете ѝ.

Германия е класирана на първо място сред страните, предпочитани за търговски обмен и партньорство, посочена от 52% от респондентите. Това е логично, предвид че Германия е най-големият и основен търговски партньор на България (нарастването на износът за периода януари - ноември 2021 спрямо същия период на предходната година е с 15,4%, достигайки почти 9,4 млрд. лв., което е 15% от общия износ), пише economy.bg.

Турция се подрежда на второто място в класацията - посочена е от 32% от анкетираните, което е следствие и на достъпността на стоките и услугите предвид ниския валутно-обменен курс.

Полша и Румъния заемат 3-тото място, следвани от Франция (29%), Италия и Обединените арабски емирства (27%).

С всяка една от изброените страни данните показват увеличение на обема на износа, като най-голям е ръстът при Румъния (35,4%). Тази година Китай е класиран малко по-назад в класацията (посочен от 20% от респондентите), независимо че и там се наблюдава увеличение в стокообмена - износът нараства с над 20%, а вносът - с 35%.

Компаниите посочват като основна причина за бизнес сътрудничество именно износът на стоки (посочен от 73% от респондентите), следвана от търсенето на партньор за съвместна инвестиция в България (29%) и вноса на стоки (29%).

Предприемачите са основно заинтересовани за сътруничество в сферата на: машини и оборудване - 37%, храни и напитки -27%, текстил и облекло - 25%, електрониката - 23% и продукти на енергетиката и химическата промишленост - 21%.

Българският бизнес също така има интерес и към партньорство с компании в областта на строителство, услугите, транспорт и логистика, търговия на дребно и металургия.

Данните от проучването показват, че от методите, създаващи добри възможности за намиране на бизнес партньори, респондентите предпочитат тези, включващи личния контакт, нещо от което фирмите бяха лишини. Водещо място в проучването заема участието и посещението на търговски изложения - 77%, следвано от В2В срещи по време на форуми - 56%, официални бизнес делегации и индивидуални пътувания - с по 46%. Най-слаб интерес (26%) фирмите проявяват към онлайн и видео срещите, които в последните две години бяха основополагащи за бизнес комуникацията.

Запитани биха ли предприели бизнес пътуване при отпадане на ограничителните мерки и успокояване на международната политическа ситуация, 57% от респондентите демонстрират положителни нагласи, отговаряйки с "Да, ще пътувам повече", 33% очакват да се възвърнат нивата от преди пандемията, а 21% смятат, че ограничителните мерки и влошената международна политическа обстановка ще доведе до съкращаване на продължителността на бизнес пътуванията. Едва 7% са на мнение, че онлайн срещите могат успешно да заменят бизнес пътуванията.

Повече от половината от фирмите познават условията за правене на бизнес в страните, с които желаят да си партнират, а 8% не са запознати. 38% от компаниите биха участвали в обучения за спецификата на търговията в посочените държави.

Сред темите, които предизвикват интереса на бизнеса са: споразуменията за свободна търговия на ЕС, търговията с трети страни, инициативата за сътрудничество ЦИЕ и Китай (16+1) и Евразийският икономически съюз.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.