Веригите създават пряко и допълнително вътрешно търсене в българската икономика за 11,8 млрд. лв.

Веригите създават пряко и допълнително вътрешно търсене в българската икономика за 11,8 млрд. лв.

Институтът за пазарна икономика (ИПИ), в партньорство със Сдружение за модерна търговия (СМТ), изготви за втора поредна година проучване на ролята и социално-икономическия принос на модерната търговия в икономиката на България.

Оценката на ИПИ показва, че създаденото пряко и допълнително вътрешно търсене в българската икономика от дейността на компаниите от модерната търговия достига 11,8 млрд. лева през 2022 г. Съвкупният ефект на модерната търговия отчита ръст от 21% спрямо 2021 г., което отразява добрите показатели на компаниите и разрастването на модерната търговия през последните години.

  • По оценка на ИПИ общите разходи на хранителните вериги, насочени към български доставчици на храни и напитки, достига над 3,5 млрд. лева през 2022 г. Дейността на българските производители на храни и напитки, доставящи стоки на хранителните вериги, генерира допълнителен ефект в размер на над 2,6 млрд. лева в увеличени приходи на свързани предприятия и отрасли;
  • Общите разходи, насочени към български доставчици в нехранителните вериги, достигат над 1 млрд. лева през 2022 г. Дейността на българските производители на нехранителни стоки, продавани в обектите на модерната търговия, генерира допълнителен ефект в размер на близо 600 млн. лева в увеличени приходи на свързани предприятия и отрасли;
  • Общо разходите за български доставчици на външни услуги и материали, в т.ч. разходи за наеми, транспортни услуги, маркетинг и реклама, финансови, юридически и други професионални услуги, горива и електроенергия, работно облекло, опаковки и консумативи, достигат близо 1,2 млрд. лв., като генерират допълнителни ефект в размер на 630 млн. лв.;
  • Общите инвестиционни разходи на компаниите от модерната търговия, насочени към българската икономика през 2022 г., са оценени на близо 490 млн. лева, като генерират допълнителен (вторичен) ефект в партньорите на строителите и доставчиците на оборудване в размер на близо 350 млн. лева;
  • Нетните възнаграждения, получени от наетите лица в модерната търговия, достигат 870 млн. лева. Потреблението на стоки и услуги от домакинствата на наетите генерира допълнителен ефект при дейността на производителите на стойност над 500 млн. лева.

В обхвата на модерната търговия в България влизат близо 70 отделни вериги, опериращи под общ търговски бранд, в т.ч. големите хранителни вериги и специализираните магазини за 1) железария, бои и плоско стъкло, 2) мебели, осветители, подови покрития и други стоки за бита, 3) битови електроуреди и електроника, 4) облекло и обувки, 5) парфюмерийни и козметични стоки, 6) спортни стоки, игри и играчки, 7) лекарства и други фармацевтични продукти и др.

Наетите в компаниите от модерната търговия се увеличават от 47,7 хил. души през 2020 г. до 51,4 хил. души през 2021 и 53,3 хил. души през 2022 г. Делът на наетите в модерната търговия спрямо всички наети в търговията на дребно нараства от 24,3% през 2020 г. до 26,3% през 2022 г., което е обвързано с инвестициите и разширяването на покритието на веригите в страната.

Възнагражденията на наетите в модерната търговия изпреварват чувствително средните заплати в търговията на дребно. През 2022 г. брутната месечна заплата в модерната търговия достига 1 822 лв., което е с 56% над средната заплата в търговията на дребно и по-висока от средната заплата за всички предприятия в страната. Високите възнаграждения в големите вериги отразяват и чувствително по-високата производителност на труда.

Само за периода 2020-2022 г. големите предприятия в търговията на дребно са направили инвестиции в размер на над 1,3 млрд. лв. Инвестициите на компаниите от модерната търговия след пандемията са значителни, като тази динамика отразява инвестициите както в логистика и въвеждане на нови системи, така и в разширяване и нови локации. Обектите само на членовете на СМТ са разположени в над 100 града, в т.ч. всички области градове, като в някои области в страната членовете на СМТ осигуряват работа на над 1% от всички наети в частния и обществения сектор.

Изследването на ролята и социално-икономическия принос на модерната търговия в България дава един задълбочен поглед към развитието и модернизацията на търговията на дребно, като поставя сектора в светлината на общия тренд на трансформация на българската икономика през последните две десетилетия. Навлизането и разрастването на модерната търговия води със себе си ръст на инвестициите и приток на чужди капитали, внедряване на технологии, повече възможности за растеж на българските производители на хранителни и нехранителни стоки, по-високи възнаграждения на наетите и по-голям избор за потребителите.

Автор: Институт за пазарна икономика

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.