Регистрираната безработица в България е 4,9% през януари

Регистрираната безработица в България е 4,9% през януари

Регистрираната безработица в страната през януари е 4,9%, като на месечна база се отчита увеличение с 0,1 процентни пункта. Спадът на годишна база е с 2,1 процентни пункта, отчита Агенцията по заетостта.

Безработните в бюрата по труда през първия месец на 2022 г. са 162 322, което е с 5 039 повече от декември и с 67 428, или с 29,3%, по-малко в сравнение с януари 2021 г.

През януари са се регистрирали нови 25 592 безработни, като те са с 4 087 лица повече спрямо предходния месец, а спрямо януари 2021 г. се наблюдава спад от 9 434 лица. Други 384 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в Агенцията по заетостта през месеца.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през януари са 11 788 или с 3 821 повече от предходния месец и с 410 повече спрямо същия месец на 2021 г. Това сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта за началото на 2022 г. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (29.3%), следват търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети (12.9%), хотелиерството и ресторантьорството (10.8%), административните и спомагателните дейности (10.7%), държавното управление (7.6%) и образование (6.3%).

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; продавачи; персонал полагащ грижи за хората; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; персонал осигуряващ сигурност и защита; монтажници и др.

11 885 пък са безработните, които са започнали работа през януари. Агенция по заетостта отчита намаление на броя им с 2 282 спрямо декември и с 2 420 спрямо същия месец на предходната година. Своето ново работно място чрез бюрата по труда са намерили и други 154 лица от групите на пенсионерите, учащите и заетите.

Разпределението на започналите работа безработни лица по сектори на икономиката е както следва: 59.6% от започналите работа през януари са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 21.5%, следват търговията - 16.8%, хотелиерството и ресторантьорството - 7.4%, строителството - 5.7%, държавното управление - 5.6%, административните и спомагателните дейности - 4.1% и др.

2 403 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през месеца - 65 по програми и мерки за заетост и 2 338 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР). Схемата "Заетост за теб" по ОП РЧР, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила работа на почти 45 000 безработни лица, като само през януари са сключени трудови договори с нови 2 029 безработни.

Продължава предоставянето на средства и по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40. Така само за месец януари по тази процедура са одобрени заявленията на близо 2 200 работодатели за запазване заетостта на 42 000 работници и служители.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.