Перспективите пред световната икономика се подобряват, но възстановяването от пандемичната криза ще е неравномерно

Перспективите пред световната икономика се подобряват, но възстановяването от пандемичната криза ще е неравномерно

Перспективите пред световната икономика изглеждат по-светли, но възстановяването вероятно ще остане неравномерно и - най-важното, в зависимост от ефективността на мерките за обществено здраве и политическата подкрепа. Това показва анализът в най-новата икономическа прогноза на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В много напреднали икономики все повече хора се ваксинират, правителствените стимули помагат да се увеличи търсенето и бизнесът се адаптира по-добре към ограниченията, за да спре разпространението на вируса. Другаде обаче, включително в много от развиващите се пазарни икономики, където достъпът до ваксини, както и обхватът на държавната подкрепа са ограничени, икономическото възстановяване ще бъде умерено, пише онлайн изданието economy.bg.

ОИСР ревизира прогнозите си за растеж в големите световни икономики от последната си пълна икономическа прогноза през декември 2020 г. Понастоящем ръстът на БВП в световен мащаб се очаква да е 5,8% тази година (в сравнение с 4,2%, прогнозиран през декември), правителствените стимули доведоха до ръст и за САЩ - 4,4% през 2022 г. (3,7% през декември). Сега световната икономика се е върнала към нивата на предпандемична активност, но реалният глобален доход все още ще бъде с около $3 трилиона по-малък до края на 2022 г., отколкото би бил без криза.

Докато голяма част от световното население не е ваксинирано и рискът от нови огнища остава, възстановяването ще бъде неравномерно и ще остане уязвимо при нови пречки, се казва в прогнозата. Възможно е все пак да се запазят някои целенасочени ограничения върху мобилността и дейността, особено при трансграничните пътувания. Това ще повлияе на перспективите за пълно възстановяване във всички страни, дори за тези с бързо разпространение на ваксината или ниски нива на инфекция.

Основните различия между страните са в стратегиите за обществено здраве, скоростта на разпространение на ваксините, фискалната и паричната подкрепа и относителното значение на силно засегнатите сектори като туризма. Докато Корея и САЩ вече са се върнали към нивата си на допандемични доходи, за голяма част от Европа се очаква да отнеме допълнителна година, за да се завърне към тези нива. В Мексико и Южна Африка това може да отнеме от 3 до 5 години.

Значителна несигурност обгражда прогнозите, въпреки че рисковете са станали по-балансирани между потенциалните положителни и отрицателни въздействия. В страни, където ваксинацията не е широко разпространена, рискът от по-нататъшни огнища остава много висок, с възможната поява на нови устойчиви на ваксини варианти на вируса. Това може да предизвика допълнителни мерки за ограничаване и да забави икономическото възстановяване.

Положителната страна е, че високите нива на спестяванията на домакинствата, които са се натрупали по време на кризата, могат да бъдат отворени, когато икономиките се отворят отново, повишавайки потреблението и растежа до нива, по-високи от очакваното, особено в развитите икономики.

Освобождаването на задържаното търсене в напредналите икономики, заедно с прекъсванията на веригите за доставка, причинени от Covid-19, може да повиши инфлацията и пазарните лихвени проценти, което от своя страна рискува да постави уязвимите нововъзникващи пазари и развиващите се страни под финансов натиск. Но според прогнозата на ОИСР скокът на инфлацията вероятно ще бъде временен, тъй като прекъсванията трябва да започнат да избледняват до края на годината, като се нормализира производствения капацитет и се балансира потреблението от стоки към услуги. ОИСР добавя, че с наличието на много хора, които все още са без работа, цикъл на рязко покачване на заплатите и повишаване на цените е малко вероятен.

Представяйки "Икономическата прогноза", генералният секретар на ОИСР Ангел Гурия каза: "Ефективните програми за ваксинация в много страни означават, че днешната" Икономическа прогноза "е по-обещаваща от всякога от началото на тази опустошителна пандемия. Но за милиони по света получаването на ваксина все още остава далечна перспектива. Спешно трябва да засилим производството и равномерното разпределение на ваксините."

Главният икономист на ОИСР Лорънс Бун каза: "Най-новите ни прогнози дават надежда, че в много страни хората, засегнати силно от пандемията, може скоро да могат да се върнат на работа и да започнат отново да живеят нормален живот. Но ние сме на критичен етап от възстановяването. Производството и разпространението на ваксини трябва да се ускори в световен мащаб и да бъде подкрепено от ефективни стратегии за обществено здраве. Необходимо е по-силно международно сътрудничество, за да се осигурят на държавите с ниски доходи ресурси - медицински и финансови - необходими за ваксиниране на тяхното население. Трябва да бъде разрешено търговията със здравни продукти да протича без ограничения."

Буун каза, че подкрепата за доходите за хората и бизнеса трябва да продължи, но да се развива и адаптира в съответствие със силата на икономиката и здравната ситуация. С премахването на ограничителните мерки по-доброто насочване на подкрепата там, където е най-необходима (включително чрез преквалификация и осигуряване на работа) ще подобри перспективите, особено за нискоквалифицираните и за младите хора. Подкрепата също така трябва да се съсредоточи върху жизнеспособния бизнес, да насърчи преминаването от дълг към собствен капитал и да създаде работни места и да инвестира в цифровизация.

Въпреки че държавната фискална подкрепа през цялата пандемия е повишила публичния дълг в повечето икономики, прогнозата показва, че сегашните ниски лихвени проценти правят обслужването на дълга по-управляемо и трябва да отвори път за инвестиции в области като здравеопазване, цифровизация и справяне с изменението на климата.

"Устойчивостта на дълга трябва да бъде приоритет само след като възстановяването е напреднало, но правителствата трябва да започнат да планират основен ремонт на управлението на публичните финанси. Това не е обикновена криза и обикновено възстановяване. Политиките след кризата трябва да бъдат реформирани задълбочено, за да се справят по-ефективно с днешните предизвикателства и с бъдещите.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.