Очаква се фалитите в България да се увеличат с 5% през 2023 г.

Очаква се фалитите в България да се увеличат с 5% през 2023 г.

Общо 21% ръст на фалитите на глобално ниво и 5% в България за 2023 г. прогнозира в регулярния си доклад компанията за застраховане на търговски кредити Alllianz Trade. Очакванията на експертите са вълната от несъстоятелности да продължи и през 2024 г. с още 4% средно увеличение по света и 5% у нас.

Възходяща тенденция e налице още през миналата година с 2% глобален ръст и 1% в България. В Европейския съюз и особено в Западна Европа трендът дори е значително над тези нива - съответно 18% и 22%.

"В половината от държавите, които наблюдаваме, през 2023 г. фалитите ще се покачат до нива, по-високи от тези преди COVID кризата. През 2024 г. това ще е ситуацията в три от пет държави по света", прогнозират експертите в годишния доклад на Allianz Trade. Според техния анализ в България се очаква през 2024 г. фалитите да бъдат с 20% повече от тези през 2019 г.

"Въпреки че следим отблизо данните за несъстоятелностите, винаги обръщаме внимание, че заради тежките административни процедури и други специфики у нас техният брой като абсолютна стойност е много нисък в сравнение с броя на регистрираните компании. Съответно сам по себе си този индикатор не е толкова значещ за риска в бизнес средата, но когато наред с него се насложат и други, като например увеличаване на междуфирмената задлъжнялост и удължаване на сроковете за междуфирмените разплащания, ситуацията определено заслужава повишено внимание и предпазни мерки", обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, която вече оперира под търговската марка Allianz Trade.

Според анализа на Allianz Trade в България през последната година у нас почти не се наблюдават фалити на големи компании, а ударът е основно върху малкия и средния бизнес. Сред най-пострадалите са по-малки търговци на горива и локални бензиностанции, както и транспортни компании.

Сериозна е ситуацията и във Франция, където през миналата година се отчита 48% ръст на фалитите, а прогнозата на Allianz Trade е тенденцията да продължи и през 2023 г. с 59 000 нови случая, или ръст от още 41%.

До края на годината фалитите в Обединеното кралство ще нараснат с 16%, в Италия - с 24%, а в САЩ заради затегнатата политика на отпускане на заеми - с 49%. Полша пък е с най-притеснително очаквано увеличение през 2024 г. спрямо предкризисната 2019 г. - близо 100%.

Експертите установяват също така, че се удължават сроковете за разплащанията между фирмите по света. Средният период между реализирането на сделката и получаването на плащането се е увеличил с 5 дни до 59 през 2022 г., като това са най-неблагоприятните нива от кризата през 2008 г. насам. Общо 17% от компаниите по света получават парите си след повече от 90 дни.

Паралелно с това расте и периодът, в който бизнесите успяват да реализират стоковите си наличности и да възвърнат вложенията си в тях. Най-дълго чакат да получат плащане компаниите в секторите машиностроене, производство на транспортна техника и оборудване, строителство и електроника.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.