ЕЦБ и регулаторите в ЕС ще въведат нови изисквания за разкриването на климатична информация

ЕЦБ и регулаторите в ЕС ще въведат нови изисквания за разкриването на климатична информация

Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейските надзорни органи (ESAs), обявиха планове за въвеждане на нови изисквания за разкриване на информация за изменението на климата.

Целта е инвеститорите да могат да идентифицират по-добре рисковете, свързани с климата, предава ESG Today.

Структурираните финансови продукти обикновено включват инвестиционни продукти, при които възвръщаемостта е свързана с базовите активи, създадени чрез процес на секюритизация. Активите, които участват в този процес, често включват ипотеки за недвижими имоти или заеми за автомобили.

Според ЕЦБ и ESAs тези продукти могат да бъдат пряко изложени на физически или свързани с прехода климатични рискове, пише ESG News.

Оптимизацията на оповестяването, свързано с климата, е част от усилията на регулаторите и централната банка за повишаване на прозрачността и разкриването на информация.

Европейските надзорни органи, сред които са Европейският банков орган (EBA) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), разработват стандарти съгласно регламентите на таксономията на ЕС и SFDR. ЕЦБ включва съображенията, свързани с изменението на климата, в рамката на паричната си политика.

Надзорният орган наскоро публикува статистически показатели с цел подпомагане анализирането на свързаните с климата рискове във финансовия сектор.

Организациите отбелязват, че липсата на данни за активите, които са в основата на структурираните финансови продукти, възпрепятства класифицирането на продуктите съгласно Таксономията на ЕС и Регламента за SFDR.

В изявлението е посочено, че ESMA, с приноса на ESAs и ЕЦБ, работи върху подобряването на стандартите за разкриване на секюритизирани активи с данни свързани с изменението на климата.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.