Благоевградска фирма ще изгражда промишлена микрозона на мястото на бившето кожарско предприятие "Велур" в Ловеч

Благоевградска фирма ще изгражда промишлена микрозона на мястото на бившето кожарско предприятие "Велур" в Ловеч

Фирмата "Металком Инвест" ЕООД от Благоевград ще изгражда промишлена микрозона на мястото на бившето кожарско предприятие "Велур" АД в Ловеч.

Това съобщават от Община Ловеч, като се позовават на писмо от 7 март 2022 г. на собственика и управител на благоевградското дружество Иван Давидков, изпратено до местната администрация.

"Металком Инвест" чрез цесия е купила дълг на "Велур" АД заедно с учредените обезпечения. Досега фирмата е инвестирала около един милион лева, като е погасила дълга и е осъществила административно-юридически процедури за придобиване на активите.

Първоначално намеренията на компанията са били да оздрави финансово дружеството, като му даде възможност да възобнови производствената си дейност. След обстоен анализ на потенциалните пазари, технологичното оборудване и суровинните източници за старата производствена дейност на "Велур" (обработка на кожи и конфекциониране на изделия от кожа) е решено, че възобновяването на производството е икономически неизгодно и практически невъзможно.

Тъй като сградният фонд е в много лошо състояние, ще се пристъпи към събаряне и разчистване на полуразрушените и опасни постройки. На втория етап ще бъдат ремонтирани покривите и част от фасадите на останалите сгради с цел подобряване на тяхната функционалност.

Предвижда се да бъдат обособени малки парцели с подходяща инфраструктура. Идеята е да се даде възможност за отдаване под наем или закупуване с цел бизнес. Това ще придаде не само нова функционалност на сега пустеещия сграден фонд и терен, но и потенциал за разкриване на нови работни места и подобряване на градската среда.

Идеята е да се изгради комплекс "Велур", предлагащ за закупуване парцели от 1000 до 2000 кв.м, които да имат транспортен достъп чрез съществуващите вътрешни пътища. По този начин, съобразявайки се с изискванията на Закона за устройството на територията, в този район ще се създаде нова промишлена микрозона - комплекс от малки и средни фирми, които развиват производство, търговия или услуги.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.