ЕС дава тласък на развитието на суперкомпютрите на европейско ниво

Съветът на Европейския съюз (ЕС) прие днес регламент, чиято цел е да даде тласък на високопроизводителните изчислителни технологии чрез създаването на ново европейско съвместно предприятие.

Това предприятие ще следи процеса на обединяване на ресурси в Европа за разработване на суперкомпютри за обработка на големи масиви от данни, което е основен инструмент за справянето с предизвикателствата на днешния свят, съобщават от пресслужбата на Съвета.

Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) ще представлява публично-частно партньорство. То ще осигури правна, договорна и организационна рамка за своите членове.

Членовете на съвместното предприятие ще бъдат ЕС, отделни държави – членки на ЕС, трети страни, асоциирани към рамковата програма „Хоризонт 2020“, и частни сдружения.

Съвместното предприятие ще остане отворено за участие на нови членове. То ще функционира до края на 2026 г. и ще се намира в Люксембург.

Суперкомпютрите са необходими за обработката на все по-големите обеми от данни. Те носят ползи на обществото в много области — от здравеопазването и производството на енергия от възобновяеми източници до безопасността на автомобилите и киберсигурността, допълват от пресцентъра на Европейската комисия (ЕК).

EuroHPC ще бъде финансирано от няколко източника – от общия бюджет на ЕС, с вноски от участващите държави – членки на ЕС, от трети страни участнички и с частни инвестиции, допълват от Съвета.

Финансовата вноска от общия бюджет на ЕС ще възлиза на 486 млн. евро: 386 млн. евро от рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и 100 млн. евро от програмата „Механизъм за свързване на Европа“.

Съвместното предприятие се очаква да започне работа най-късно до началото на 2019 г., за да бъде постигната целта ЕС да разполага до 2020 г. с инфраструктура от суперкомпютри с близка до ексафлопс производителност и с производителност от порядъка на петафлопс, както и да се разработят необходимите технологии и приложения за достигане на капацитет на производителност от порядъка на ексафлопс (която позволява изпълнението на най-малко 1018 изчисления в секунда) около 2022 – 2023 г.

Целта е да бъдат свързани в мрежа съществуващите и новите центрове за върхови постижения и да бъде създадена дългосрочна екосистема за суперкомпютри в Европа.

Цикълът на разработване на технологиите от ново поколение обикновено продължава 4 – 5 години.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.