Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | October 25, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

4 коментара

(Не)известните възможности за финансиране на бизнес старт

(Не)известните възможности за финансиране на бизнес старт
Мария Черешева

Ако сте представител на малко и средно предприятие, безработен човек с предприемчиво мислене, или имате иновативна идея с голям потенциал, но банките ви отказват финансиране, можете да се възползвате от многобройните европейски финансови инструменти, които вече действат или тепърва ще стартират у нас. Става дума за възможности, различни от известната на всички оперативна програма „Конкурентоспособност”, а именно инструментите в рамките на инициативата JEREMIE на европейския инвестиционен фонд, сред които скоро ще има и такъв за предоставяне на първоначално финансиране (Acceleration & Seed Fund). Друг такъв инструмент е Европейският Механизъм за Микро финансиране Прогрес, предвиден за инвестиции от страна на безработни или застрашени от безработица граждани.

Тези финансови инструменти, различаващи се от оперативните програми основно поради пазарната си насоченост и очаквана възвръщаемост на инвестициите, бяха тема на семинара „Финансови инструменти и ресурси в подкрепа на предприемачеството”, организиран от фондация SOS Предприемачи. Разнообразните, но не дотам популярни инициативи за насърчаване на бизнеса, бяха представени от Експерти от Европейски инвестиционен фонд, МТСП, Българска банка за развитие – Национален гаранционен фонд, Микрофинансираща институция ДЖОБС,  Axxess Capital – България,   и LAUNCHub – един от избраните мениджъри на най-новия JEREMIE фонд.

Стартъп по JEREMIE

По-рано тази седмица Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) избра фондовите мениджъри Eleven и LAUNCHub да управляват новия Acceleration & Seed Fund, който се финансира с 21 млн. евро по линия на JEREMIE в рамките на ОП „Конкурентоспособност“. Eleven ще управлява фонд с капитал от 12 млн. евро с цел да направи около 200 инвестиции в иновативни стартиращи бизнеси. Очаква се инвестицията в една компания от портфейла на фонда да бъде между 25 хил. и 200 хил. евро. За тази своя дейност Eleven е привлякъл като свои партньори Google и Springboard. Springboard  е базиран в Лондон акселератор за стартиращи предприемачи, който предоставя първоначално финансиране и програма за менторство.

Другият избран мениджър - LAUNCHub, ще управлява фонд с капитал от 9 млн. евро, фокусиран върху информационните и комуникационните технологии. Целта е той да направи около 120 инвестиции през следващите четири години. Очаква се всяка от тях да бъде в размер между 30 хил. и 200 хил. евро. В това LAUNCHub си партнира с най-големия фонд за предоставяне на първоначално финансиране и програма за менторство в Европа – Seed Camp, както и с института за предприемачество Cisco в България.

Очаква се фондовете да направят първите си инвестиции през есента на тази година.

Новият инструмент на ЕИФ за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране се състои от два свързани компонента - акселератор (Accelerator) и сийд (Seed). Първият предоставя първоначално финансиране за изработване на прототип или първоначална версия на продукта, а вторият -  последващо финансиране на предприемачите, успешно завършили фазата на акселератора. От втория компонент могат да се възползват и други обещаващи стартиращи бизнеси.

В рамките на първата фаза младите предприемачи могат да получат финансиране до 25 хил. евро, с което в срок до една година да разработят и тестват пазарния потенциал на продукта или услугата си. В замяна на финансирането фонд мениджъра придобива между 8 и 10% от новосъздадената компания. В сийд фазата финансирането е до 200 хил. евро, срещу дял между 20 и 49% дял от фирмата. Целта на управляващите фондове е да излязат от инвестицията в 10-годишен срок, което означава, че предприемачите могат да изкупят техния дял. В противен случай фонд мениджърът се ангажира да намери подходящите ко-инвеститори, които могат да бъдат други финансови институции, стратегически инвеститори с интерес в региона, и т.н.

„Очакваме да има достатъчно добри идеи, в които да инвестират двата фонда“, споделиха експертите от Европейският инвестиционен фонд Стефан Цалов и Христо Стоянов. „Всички продукти по JEREMIE са съвместими и могат да се ползват от компаниите, стига да не се нарушават изискванията за предела на допустимост на държавните помощи, описани в европейските регламенти.“

Стартъп и сийд фондът ще работи на регионално равнище, стана ясно още на семинара. „Програмата е уникална за региона”, сподели финансовият мениджър на Launch Hub Ирина Димитрова – подобно финансиране не се предлага в никоя от съседните страни, и се очаква да помогне в установяването на България като център на иновациите на Балканите.

Комбинирането с ОП „Конкурентоспособност” – строго забранено!

В България Холдинговият фонд по JEREMIE се финансира от Европейския фонд за регионално развитие – чрез Оперативна програма „Конкурентоспособност“ със съфинансиране от 15% от държавния бюджет. По инициативата JEREMIE в България са разработени инструменти, предоставящи подкрепа във всички етапи от развитието на фирмите – за първоначално финансиране на стартиращи предприемачи, за рисков капитал за предприятията в техните ранни етапи, както и за растеж и мецанин фонд, насочени към по-зрели, утвърдени компании, които търсят възможности за разширяване.

Именно поради факта, че JEREMIE се осъществява в рамките на ОП „Конкурентоспособност“, не се допуска двойно финансиране от фонда и програмата, обясниха още експертите. Това означава, например, че банкова гаранция по специализирания продукт на JEREMIE не може да се използва за достъп до грант по оперативната програма за бизнеса, предупредиха експертите от ЕИФ.

Продуктът на JEREMIE за гаранциите по банкови кредити работи с 5 банки от септември миналата година, като до момента има отпуснати над 150 кредита. Гаранциите са 80% от главницата на всеки кредит, като банките имат за задача драстично да свалят изискванията за обезпечение. Целта на продукта е да отпуши най-вече инвестиционното финансиране на проекти.

Стана ясно, че се разработва се и още един нов продукт – FRSP, който експертите се надяват да стартира до края на годината. За него е заделен ресурс от 150 млн. евро. Все още се очаква одобрение, но механизмът е опростен – ще бъде подобен на лихвена субсидия и ще цели ефективно намаление до 50% на общия лихвен процент по търговските заеми. Отново ще има конкурс за банки, които да предложат най-добри условия, като избраните банкови институции трябва да удвоят инвестирания ресурс и да го насочат към малките и средни предприятия.

В подкрепа на социално уязвимите

Васил Асенов, Главен експерт от дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерство на труда и социалната политика, представи Европейския Механизъм за Микро финансиране Прогрес, управляван от ЕИФ.

По линия на механизма са предвидени 100 млн. евро, които ще бъдат раздадени във вид на кредити за лица, които иначе не биха имали достъп до финансов ресурс.  В тази категория спадат лица, които искат да стартират собствен бизнес в микропредприятие,  безработни, както и трайно безработни.

Важно е да се знае, че средствата по механизма не са безвъзмездно финансиране и не покриват  100% от разходите по проект. Това са кредити с максимален размер до 25 хил. евро и минимален матуритет от 3 месеца, с които може да се гарантират до 75% от проектното портфолио.  Парите от ЕИФ се управляват от институции за микрофинансиране, като в България това са Микрофонд АД (оперира с 3 млн. евро за микрокредити)+ МФИ ДЖОБС ЕАД към Българската банка за развитие.  Заявки към финансовите институции ще се подават до края на 2013 г., а механизмът ще функционира до края на 2016 г.

Проблем за потенциалните бенефициентите обаче може да се окажа осигуряването на 25-те процента собствено финансиране, както и високите лихви по инвестиционните кредити – към Микрофонд, например, цената на заема е 12%.

По-облекчени са условията по схемата „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” на оперативна програма „Човешки ресурси”. Схемата предвижда 50 млн. евро да бъдат разпределени под формата на грантове до 20 000 лв. за реализацията на бизнес идея. Други 25 млн. евро ще отидат за обучения по предприемачество и консултантска дейност за нуждите на бенефициентите. Кандидатите ще могат да подават проектните предложения от 7 май до 31 май 2012 г, съобщиха от социалното министерство.

Автор: Мария Черешева

 

 

Коментари

 1. mihail mihailov

  zdraveite iskam da popitam dali moga da se vazspolzvam ot tezi fondove ili kak gi nari4ate ne znam za startirane na biznes svarzan v sferata na targoviqta, tova e magazin4e za hranitelni stoki i kafe aperitiv. BLAGODARQ ZA OTDGOVORA

  • Мария Черешева

   Здравейте,

   Стартъп фондовете по линия на инициативата Джеръми осигуряват финансиране за иновативни и най-често технологични стартиращи компании. Ето защо, изглежда, че за Вашия случай по подходящи са инструментите Прогрес, както и Микрофонд АД и МФИ ДЖОБС ЕАД към Българската банка за развитие (вижте последната точка от материала). Съветваме Ви също така да се обърнете към фондация SOS предприемачи, която предоставя консултантска помощ и съдействие на стартиращи предприемачи и малки компании. Пожелаваме Ви успех!

 2. Тенева

  Здравейте но по Жеремие се оказваме в задънена улица казвате за стартиращ бизнес а банките искат 1г.дейност и обезпечение.Тогава тези програми не може да се каже че са за нови предприемачи.Изобщо абсурд е да започнеш бизнес без първоначална помощ а това са банките.Промяната в изискванията попречи на много предприемчиви да се реализират на пазара.Много жалко,защото безработицата щеше да е сведена до минимум.

 3. Иван

  ХАХАХА! Тези “фондове” и “акселератори” са предназначени за хора с връзки и пари. Богати хора дават пари на децата на други богати хора да си започнат бизнеса. Пълен майтап! Микрофонд НИКОГА няма да отпусне заем никому. Нито прогрес, нито програма Жереми. Всички искат да дават заеми на работещ бизнес или на хора, които могат да гарантират с ипотека. А уж е безвъзмездно финансиране. LaunchHUB финансира 1000 еднакви проекти – за клауд базирани системи и ти дишат във врата на всяка стъпка. На всичко отгоре искат да станат съдружници в предприятието. Егати помощта.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.