Пет технологични тенденции в търговията на дребно за 2019 г.

online-shopping-Pixabay-2

През следващата година ритейлърите ще продължат да съсредоточават усилията си около дигиталната трансформация, което се дължи на повишената конкуренция и борбата за лоялни клиенти.

Това посочва международната консултантска компания DataArt, която проектира, разработва и поддържа индивидуални софтуерни решения, в прогнозен доклад за 2019 г. за технологичните тенденции при търговията на дребно.

Днешните потребители имат много голям избор и често променят поведението, предпочитанията и навиците си при пазаруване, както в магазините, така и онлайн. Това е предпоставка компаниите да инвестират все повече в технологични иновации, чрез които да запазят настоящите си клиенти и да спечелят тяхната лоялност, посочва се в документа.

Търговците ще съсредоточат усилията си в следните области:

• Гласовата търговия (Voice commerce) - платформите за търговия, използващи изкуствен интелект, ще стават все по-значими в ритейл сектора, a гласовите асистенти все по-често ще заместват традиционните методи за пазаруване. Въпреки това, потребителите са по-готови за гласово пазаруване, отколкото очакват търговците, поради което търсенето на подобен тип услуги ще надвишава предлагането. Това ще е особено валидно при пазаруването на стоки за дома, хранителни стоки и консумативи.

• Лоялност към услугата, а не към марката – разпознаваемостта на даден бранд или търговска верига вече няма да има чак толкова съществено значение, тъй като потребителите се интересуват повече от качеството и скоростта на услугите, отколкото от марката. В бъдеще търговците трябва да изграждат своите маркетингови стратегии за лоялност към услугата, а не към бранда. С други думи, усилията им трябва да бъдат насочени към улесняването на живота на потребителите.

• Персонализация - изкуственият интелект и анализът на данните ще се превърнат в ключови за високо персонализираните услуги и оферти. Чрез тях търговците ще имат възможността прецизно да насочват потребителите, да анализират поведението, предпочитанията и потребностите им, та дори и здравословното им състояние. Потребителите, от своя страна, ще очакват да получават оферти и предложения, съобразени с техните вкусове и нужди, които да ги улесняват при избора на стоки или услуги. За да отговорят на тези очаквания, търговците ще започнат да внедряват технологии за разпознаване на лица, да проследяват повторяемостта в техните действия и да правят подробни анализи на потребителското поведение.

Най-голямото предизвикателство по отношение на персонализацията ще бъде свързано със защитата на личните данни и това как да не бъде нарушена тяхната неприкосновеност.

• Автоматизиране на рутинните задачи – в ритейл сектора ще се въвежда все по-активно автоматизацията с цел оптимизиране на разходите, спестяване на време и ресурси.

Според прогнозите на DataArt, получаването на обратна връзка от потребителите и тяхната оценка за даден продукт или услуга ще става без намесата на човешки фактор и именно чрез автоматизирани процеси търговците ще могат бързо да правят корекции в начина си на работа. Новите технологии ще направят комуникацията между търговците и клиентите по-открита и прозрачна, което ще повиши доверието на потребителите.

• Високоскоростна доставка – друга тенденция, която ще бъде особено значима през 2019 г., ще е свързана със скоростта на доставките. Потребителите все повече ще очакват да получават стоките си бързо. Поради тази причина ще станем свидетели на нарастващ брой търговци, които ще предлагат безплатна доставка и време за доставка, сведено до дванадесет часа или дори по-малко.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.