720 процедури се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията

documents-pen-sxc

720 процедури се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията, като най-голям е делът на процедурите с прогнозна стойност над 5 милиона лева. Това заявява финансовият министър Владислав Горанов, предаде БГНЕС „Прегледът на статистиката, свързана с обжалването на поръчките за периода от 2010 г. до 2017 г. показва, че процентът на обжалваните процедури не е висок“, посочва министър Горанов в отговор на депутатско питане за мерките за подобряване процеса на обжалване във връзка с възлагането на обществени поръчки. 

Съотношението на образуваните производства пред КЗК (допуснати жалби) спрямо общия брой годишно обявени процедури се движи в границите между 5 и 15 на сто. За периода на прилагане на новия ЗОП (влязъл в сила от 15 април 2016 г.) този процент е около 8 на сто. Реалният брой на засегнатите от обжалване поръчки е още по-малък, тъй като около 30 на сто от жалбите са нередовни и не стигат до разглеждане пред КЗК, а в част от случаите една поръчка се обжалва повече от веднъж на различни етапи от провеждането й, допълва Горанов.

По данни от Регистъра на обществените поръчки и регистъра на Комисията за защита на конкуренцията, в периода от влизане в сила на новия ЗОП до 31 декември 2017 г. общият брой процедури, по които е образувано производство по обжалване пред КЗК е 720, т.е. 4,45. на сто от всички обявени процедури през този период.

Разпределението съобразно стойността им е както следва:

- до 1 000 000 лв. — 409 бр., т.е. 2,95 % от всички обявени на такава стойност;

- от 1 000 000 лв. до 5 000 000 лв. - 210 бр., т.е. 12,12 % от всички обявени на такава стойност;

- над 5 000 000 лв. - 101 бр., т.е, 17,12 % от всички обявени на такава стойност; 

Данните показват, че преобладава делът на обжалваните процедури с прогнозна стойност над 5 000 000 лв., т.е. засегнати са малко на брой процедури, но на значителна стойност.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.