Три начина за подобряване на комуникацията между служителите

Business-Administration

Повечето служители и работници на пълен работен ден прекарват поне по 8 часа от денонощието и 40 часа седмично на работа. Това представлява около 35% от моментите на бодърстване и е огромен емоционален, физически и умствен ангажимент.

Съответно, все по-голям брой служители търсят работа на места, където могат да се чувстват като у дома си и да изградят реални отношения, пише онлайн изданието entrepreneur.com.

Резултатите от проучване на Gallup показват, че само 34 процента от американските работници са наистина ангажирани на работа. Въпреки че нивото на ангажираност е едно от най-високите в исторически план според проучването, това не е точно огромен процент от работната сила.

Компанията е обхванала почти 2 млн. служители и работници. Анкетите установяват, че ангажираните служители превъзхождат своите неангажирани колеги в ключови области на ефективността, като рейтинг на клиентите, производителност и рентабилност. Изчисленията показват, че неангажираните служители могат да струват на бизнеса в САЩ между 483 милиарда и 605 милиарда долара загубена производителност всяка година.

Подобряването на отношенията между служителите е ценна стратегия за засилване на ангажираността и добрата комуникация играе важна роля в това усилие. Ако вашите служители се борят да формират междуличностни връзки помежду си, приемете тези методи за насърчаване на положителен диалог.

Предложете на членовете на екипа няколко начина за свързване

Комуникацията е ключова за решаването на проблеми. Разчитали ли сте главно на срещи и обмен на имейли? Помислете да приемете комбинация от публични и частни платформи, така че членовете на екипа да могат да се свързват помежду си по предпочитан начин, в зависимост от ситуацията.

Разбира се, ще трябва да имате силна система за управление на проекти, която позволява обмен на информация за конкретни проекти и задачи, но отваря още повече пътища за свързване на колегите. Ако го направите, ще бъдете в добра компания.

Общо 28% от участниците в проучване на Robert Half заявяват, че платформите за незабавни съобщения са основният им канал за комуникация с колегите. Приложения като Slack и Asana насърчават неформалното взаимодействие и могат да помогнат на служителите да се свързват между отделите.

Ако комуникациите на вашия екип изискват по-голяма сигурност, създаването на интранет ще осигури по-сигурен портал. Можете дори да дадете на служителите си поле за изява в частен блог, така че те да могат да разширят работните си мрежи и да се чувстват по-свързани помежду си.

Настоявайте за честна, конструктивна обратна връзка

В книгата си „Радикална откровеност“ авторът Ким Скот обсъжда как чрез опита си в Apple и Google е разработила политика за лично отношение и директно обръщане към служителите. Скот казва, че тези два аспекта са от ключово значение за предоставяне на обратна връзка, която е едновременно честна и конструктивна. Можете да помогнете на вашия екип да направи същото, но само ако осъзнаете, че това е двупосочна улица, която насърчава иновативни идеи и уважителни въпроси.

Много служители не се чувстват комфортно да критикуват представянето на колегите си, а още по-малко – мениджърите си. Много надзорни органи също не са склонни да чуят повече за недостатъците си.

Когато започнете да питате за конкретна обратна връзка и вземете под внимание отговорите, неизбежно ще промените тона на работното си място. Започнете днес, като попитате директно как можете да бъдете по-полезен лидер или как можете по-добре да подкрепите конкретен проект. Когато членовете на вашия екип започнат да практикуват радикална откровеност, те ще подобрят способността си да решават проблеми като група и ще засилят доверието помежду си, като и двете ще допринесат за по-голяма ангажираност.

Комуникирайте визията и целите на компанията редовно

Всеки от вашия екип греба в същата посока? Не е задължително, особено ако хората рядко чуват от вас за вашата мисия и цели. Тази относителна липса на комуникация допринася за обезпокояващите проценти на ангажираност на работниците. Трудно е служителите да останат ангажирани, когато чувстват, че са държани „на тъмно“.

Месечните или тримесечните срещи на всички екипи са чудесна възможност да представите пред служителите цялата картина за компанията и нейните цели. Седмичните срещи на екипи могат да се използват за обвързване на конкретни проекти с целите на компанията и за отстраняване на препятствия. Вашите различни комуникационни платформи също могат да се ползват с такава цел.

След като екипът успешно завърши съвместен проект, например, похвалите публично членовете и свържете действията им с вашата корпоративна мисия. Така те ще изградят по-силни връзки помежду си и с компанията. Дори и да се чувствате така, сякаш всеки служител дава 110 процента, винаги можете да станете по-силни като колектив.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.