България изостава от ЕС с въвеждането на мерки и практики за фирмената ИКТ сигурност

cyber-security

Общо 85% от предприятията с поне 10 заети в България са предприели поне една мярка за ИТ сигурност, показват данни на европейската статистическа служба Евростат.

За сравнение, средно за Европейския съюз (ЕС) този дял достига 93%.

Едва 18 на сто от фирмите у нас са подготвили специални документи, мерки, практики и процедури, свързани с ИКТ сигурността. Делът е двойно по-нисък спрямо ЕС, като ни нарежда на трето място в ЕС по най-нисък дял на компаниите с такива мерки, сочи още статистиката.

Малко повече от половината фирми у нас са обучили служителите си в това да осъзнават какви са задълженията им за фирмената ИКТ сигурност спрямо 62% в ЕС.

Делът на предприятията у нас, които поне веднъж са имали проблем със сигурността, е 16% спрямо 12% средно за ЕС.

Едва 3% са българските фирми, които имат сключена застраховка за ИКТ сигурност при 24% среден дял за ЕС. Това е най-ниският дял в ЕС.

Латвия и Португалия са страните от блока с най-висок дял на фирмите (по 98%), които са предприели поне една мярка за ИТ сигурност. Следват Дания, Германия, Финландия с по 97%, Холандия с 96% и Швеция с 95%.

На другия полюс е Румъния със 73% дял, следвана от Гърция със 74%.

Дания е лидер по дял на фирмите, които имат процедури, мерки и практики, свързани с ИКТ сигурността – 56%. По този показател най-силно изостава Гърция с 15% и Румъния и Унгария със 17%.

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.