Тръгва финансовият инструмент по предприемачество по оперативната програма "Развитие на човешките ресурси"

moneti-3-sxc

Осигурени са първите средства от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за финансов инженеринг за подкрепа на предприемачески идеи, съобщават от Министерството на труда и социалната политика.

Днес споразуменията са подписани от Фонда на фондовете с два финансови посредника - „Микрофонд“ АД за 2 млн. лв. и „СИС Кредит“ АД за 1,4 млн. лв., т.е. общо 3,4 млн. лв. Те ще бъдат допълнени от съфинансиране от посредниците.

„Тези споразумения отварят възможността за реализация на предприемачески идеи за започване на нов бизнес по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, цитирана от пресслужбата на ведомството.

Средствата ще са достъпни от януари 2018 г., когато ще бъдат отворени за кандидатстване кредитните инструменти.

Основната цел е да бъдат подкрепени предприемчивите българи, които имат идеи, но поради липса на опит, активи и ликвидност на предприятията, нямат достъп до кредитен ресурс от банките. Целта е също така да бъдат подкрепени младите безработни българи, особено ако са в районите с висока степен на безработица в България, където често общината е единственият работодател.

„Считаме, че това би било добър инструмент за създаване на заетост“, съобщи зам.-министърът и припомни, че през миналия програмен период са подкрепени над 200 социални предприятия, а по проекта "Подкрепа за предприемчивите българи" с микрогрантове са подпомогнати над 1000 стартиращи предприятия.

Кредитите ще бъдат насочени към стартиращи фирми и социални предприятия, както и към предприятия, създадени от хора, които са безработни повече от 6 месеца, лица с увреждания и младежи до 29 г.

Размерът на предоставяните кредити ще бъде от 5000 лв. до 48 895 лв., а срокът на погасяване на заемите е до 10 години с възможност за 2 годишен гратисен период. Лихвеният процент на микрокредитите към крайните получатели е конкурентен, варира между 2.9 и 7,2%, защото средствата от оперативната програма са с нулева лихва, а частното съфинансиране, предоставено от финансовите посредници, представлява 20 или 30% от кредита.

В подкрепа на предприемачите през следващата година ще заработят и консултантските услуги, които ще подпомогнат бъдещите предприемачи в бизнес планирането.

На друго събитие – кръгла маса на тема “Финансови инвеститори срещат млади предприемачи от иновативни стартъпи и МСП”, организирана от Съвета по иновации към БТПП, съветника на икономическия министър Емил Караниколов - Любомир Ганчев, припомни, че за стартиращи предприятия, основно иновативни, са налични други 100 млн. лева.

Близо 30 млн. лева са договорени вече с нови компании, които разработват иновативни продукти, процеси и услуги, а за още 67,2 млн. лева ще бъде отворена до края на годината. Процедурата ще е в подкрепа на нови предприемачески инициативи в приоритетни за икономиката ни сектори, както и в сектори, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.