Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | November 26, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

Износът за трети страни намалява с 5.9%

Износът за трети страни намалява с 5.9%
Alexandra Fileva

По предварителни данни на Национален статистически институт през 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 5.9% спрямо 2015 г. и е на стойност 14 957.0 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, бившата югославска република Македония, Сърбия, Руската федерация и САЩ, които формират 49.0% от износа за трети страни. През декември 2016 г. износът на България за трети страни се увеличава с 18.9% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 534.4 млн. лева.

При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2016 г. в сравнение с 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.”2 (33.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (21.2%).

Вносът на България от трети страни през 2016 г. намалява със 7.1% спрямо 2015 г. и е на стойност 17 090.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През декември 2016 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 8.8% спрямо съответния месец на предходната година и е в размер на 1 572.2 млн. лева.

При вноса от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2016 г. спрямо 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Разнообразни готови продукти, н.д.” (17.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (24.0%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през 2016 г. е отрицателно и е в размер на 2 133.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 1 291.9 млн. лева. През декември 2016 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 37.8 млн. лева. Търговия на България с трети страни и ЕС - общо През 2016 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 46 104.9 млн. лв. и спрямо 2015 г. износът се увеличава с 2.6% . През декември 2016 г. общият износ възлиза на 3 975.0 млн. лв., или с 15.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През 2016 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 51 005.8 млн. лв. (по цени CIF), или с 1.1% по-малко спрямо 2015 година . През декември 2016 г. общият внос се увеличава с 6.9% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 4 610.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2016 г. и е на стойност 4 900.9 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през 2016 г. също е отрицателно и е в размер на 2 455.0 млн. лева. През декември 2016 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 635.1 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 408.1 млн. лева.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.