Как да се справите с предизвикателствата пред комуникацията с членовете на екипа от различни поколения?

job-fair-2857

Различните екипи изискват различен стил на комуникация и работа. По-голям риск от възникване на комуникационна пропаст има обаче в екипите, чиито членове са представители на различните поколения.

Различни данни показват, че 83 процента от служителите в поколение Z предпочитат да взаимодействат лично с мениджърите, но 82 процента от мениджърите смятат, че служителите от поколението Z предпочитат да общуват чрез съобщения. Освен това 57% от поколението Z искат да получават обратна връзка няколко пъти седмично, но само 50 процента от техните мениджъри им предоставят обратна връзка толкова често, пише онлайн изданието entrepreneur.com.

Разпространението на мобилните технологии и повсеместната свързаност създадоха изобилие от нови канали за комуникация. Имейл, текст, чат, видео разговори и социално сътрудничество са сравнително нови форми на комуникация, които не са съществували през по-голямата част от 20-ти век.

Комуникацията става все по-сложна, когато множество канали се комбинират с различните комуникационни предпочитания и очаквания на всяко поколение в работната сила. Общуването между поколенията е предизвикателство, но лидерите ще се справят с него. Изданието предлага и пет стратегии за това.

Осведоменост за поколенията

Общата информираност за това как всяко поколение подхожда към комуникацията е от ключово значение за преодоляване на комуникационната пропаст.

Бейби бумърите например ценят официалната и директна комуникация с предпочитание за общуване лице в лице, по телефона и по имейл. Поколението Х оценява неформалната и гъвкава комуникация с предпочитание за използване на имейл, телефон, текстови съобщения и Facebook.

Милениалите ценят автентичните и бързи комуникации с предпочитание към  чат, имейл и Instagram. Поколението Z оценява прозрачните и визуални комуникации с предпочитание към общуването лице в лице, чрез Snapchat, YouTube, TikTok и FaceTime. Изненадващо над 70 процента от поколението Z искат общуват лице в лице по време на работа.

Обърнете се към човека, с когото общувате

Това към кое поколение принадлежи този човек е факт, на който трябва да обърнете внимание. Така например, ако бейби бумър иска да се свърже с представител на поколението Z, най-добре е да заложи на текстово съобщение. И обратното – тогава най-доброто е телефонно обаждане или среща лице в лице. Не става въпрос за това как комуникаторът иска да предаде предназначеното съобщение, а как най-вероятно другият човек ще го консумира.

Също така е важно да съпоставите правилния канал с типа информация. Телефонното обаждане е за подробни, дълги, трудни или емоционални разговори. Имейлът е за кратка, информативна, точна информация. Чатът е за общи съобщения, новини, неформални съобщения. Видеото (Zoom, FaceTime, Teams и т.н.) е за дълги, богати на обратна връзка, фокусирани, емоционални или трудни разговори.

Отговаряйте там, където ви питат

Отговаряйте, като използвате същия канал, в който получавате запитването. Ако все пак се наложи да използвате друг комуникационен канал, отделете време, за да обобщите предишната кореспонденция в новия комуникационен канал.

Задайте очакванията за комуникацията

Ако екипът или отделният човек не са изрично настроени по отношение на предпочитанията си за комуникация, останалите остават да гадаят кой от комуникационните канали да използват и обикновено го правят по подразбиране на техните лични предпочитания.

Вместо това проявете активност относно информирането на другите за това как най-добре могат да се свържат с вас.

Създайте споразумение за комуникация с екипа

Целта на създаването на споразумение за комуникация е да се създадат официални насоки, които да подчертават правилата за това как даден екип общува един с друг. Споразумението за комуникация помага да се поставят очакванията и да се установят граници.

Можете да зададете и някои въпроси на екипа ви, съставен от представители на различни поколения, за да постигнете консенсус. Например, какви са предизвикателствата пред комуникацията в момента, кой е най-използваният комуникационен канал, има ли комуникации, на които да се даде приоритет, какви са очакванията за времето за отговор, трябва ли да се синхронизират работните графици, за да се даде възможност за по-тясно сътрудничество, какъв комуникационен канал трябва да се използва само за „спешни случаи“ и т.н.

Помислете за създаване на отделно споразумение за всякакви външни комуникации с клиенти, контрагенти и доставчици.

След като разберете как да комуникирате, ще можете ефективно да ръководите служителите си - без значение към кое поколение принадлежат.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.