Колко висока може да е цената за бизнеса заради бърнаут?

burnout

Бърнаут синдромът или т.нар. прегаряне на служителите далеч не е само личен проблем и засяга цялата организация много повече, отколкото можете да предположите, пише онлайн изданието business.com.

Бърнаут може да бъде причинен както от вътрешни, така и от външни фактори. Твърде много отговорности или пък неясна  роля в организацията са два примера за чести причини за прегарянето.

Прегарянето на служителите има отрицателно въздействие върху организацията, тъй като намалява ангажираността и увеличава текучеството на служителите.

Промяната на работните часове или задълженията на служителя са две ефективни стратегии за справяне с бърнаут синдрома. Хронична умора, ниска концентрация, липса на  мотивация и лошо представяне - това са само някои показателни признаци на прегарянето, на които трябва да обърнете внимание, защото това не е  личен проблем или показател за некомпетентност. По-скоро това е предизвикателство, с което трябва да се справим на организационно ниво.

Всъщност стресът на работното място се причинява предимно от неефективното лидерство и недостатъчните организационни практики. Статия в Harvard Business Review посочва лошото управление и прекомерното натоварване като честите виновници за прегарянето на служителите. Дългите работни часове и невъзможните изисквания от страна на началниците също допринасят за стреса, свързан с работата.

Причини за бърнаут

Прегаряне може да възникне във всяка една организация. Всички сме подложени на стрес и различни натоварвания, като много от това е свързано с пряко с ролите им в организацията. Мениджърите трябва да избягват да затрупват служителите си с отговорности, които надхвърлят обхвата на това, за което са били наети.

Необходимо е и да има разписани ясни очаквания към всеки служител. Ако служителят не е сигурен за мястото си в организацията, също е по-вероятно да стигне до бърнаут. Всеки служител трябва да има определена роля с определени задачи, които не са отворени за тълкуване.

Проблемите между мениджърите и останалия колектив, както и между колегите, са друга често срещана причина за прегарянето. Колегите могат да се чувстват стресирани от това непрекъснато да се опитват да се справят с някоя негативна личност. Неефективните шефове също могат да допринесат за прегарянето на служителите.

Друга възможна причина са личните проблеми. Например служителят може да бъде социално изолиран и да няма система за подкрепа извън работата, на която да разчита. Служителят също може да не успява да балансира между работата и личния си живот.

Защо компаниите трябва да са загрижени? Ето четири причини.

Намалена производителност. Резултатите от различни проучвания показват, че има положителна връзка между здравето и благополучието на служителя и неговата производителност по време на работа. Изследване, проведено от правителството на САЩ, показва, че положителното благосъстояние на служителите води до подобряване на производителността и качеството на работата. Друго проучване, проведено от IZA World of Labor, твърди, че увеличаването на благосъстоянието на служителите води до паралелно увеличаване на производителността.

Тези проучвания показват, че здравето и благополучието на служителя играят решаваща роля за качеството на продукцията, която произвеждат. Просто казано, служител, който е здрав и добре отпочинал, е по-вероятно да осигури висококачествена продукция в сравнение със служител, който се бори с взискателната натовареност.

Ако една организация е отдадена на своя успех, тя трябва да инвестира в благополучието и щастието на своите служители.

Висока скорост на оборотите. В проучване, проведено от Kronos и Future Workplace, прегарянето е посочено като една от основните причини за изнемогването на служителите. Същото изследване посочва, че бърнаут синдромът е най-голямата заплаха за задържането на работната сила.

Какви са последиците от тези открития? Високата скорост на работа идва и с висока цена. Това не само се отразява на производителността на цялата работна сила, но струва на организацията огромни разходи. Изследване на Центъра за американски прогрес посочва, че компаниите харчат от 16 до огромните 213% от заплатата на служителя, за да покрият разходите за намирането на заместник.

Освен допълнителните разходи, компаниите рискуват да загубят най-добрите си таланти заради прегаряне. Повечето мениджъри са склонни да преуморяват най-добрите си служители без да обръщат голямо внимание на тяхното благосъстояние. В резултат на това най-добре работещите служители са по-склонни да не изпълнят очакванията, прегарят и се отказват.

Изводът: бърнаут идва не само с висока цена, но и извлича таланти извън организацията.

Ниска ангажираност на служителите. Ангажираността има пряко отношение към изпълнението на целите на компанията. Ангажиран служител е по-вероятно да работи усилено и да положи повече усилия, тъй като оценява успеха на компанията. Силно ангажираната работна сила е от решаващо значение за растежа на организацията.

Същевременно неангажираните и немотивирани служители допринасят за провала. Дезангажирането означава значителни загуби в приходите поради неблагоприятните му въздействия върху производителността и мотивацията на служителите. Когато служителите са преуморени или не им е осигурено достатъчно време за почивка и релакс, е по-вероятно да се представят по-слабо. Така се затруднява производителността на организацията, както и нейният потенциал да генерира повече приходи.

Отрицателни въздействия върху здравето. Правителството на САЩ харчи годишно от 125 милиарда до 190 милиарда долара за покриване на разходи за здравеопазване, свързани с психологически и физически проблеми, вкл. бърнаут. Това представлява до 8% от националния бюджет за здравеопазване, показва проучване от Харвард.

Изследването също така съобщава, че свързаният с работата стрес допринася за 120 000 смъртни случаи в Америка годишно. Това затвърждава, че бърнаут има скъпи последици.

Прекалената работа засяга негативно както психическото, така и физическото благополучие. Стресът, предизвикан от дългите часове на работа, може да доведе до психични заболявания, тревожност и други сериозни здравословни състояния, като сърдечни заболявания. Нещо повече, стресираният служител е по-вероятно да развие нездравословно поведение, например пристрастяване към упойващи вещества, алкохол, храна.

Прегарянето на служителите е едно от належащите предизвикателства, с които бизнес лидерите се сблъскват днес. Създаването на положителна работна среда и полагането на сериозни усилия за успешното създаване на култура трябва да бъде сред основните приоритети на всяка организация, тъй като работната  сила на компанията е нейният ресурс №1. Ако на здравето и благополучието на служителите се отдава изключително значение, ангажираността се увеличава, заедно с производителността и мотивацията.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.