Райфазенбанк ще финансира проекти на български фирми с 50 млн. евро от ЕИБ

reifeissen

Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ) предоставя на Райфайзенбанк (България) ЕАД 50 млн. евро за финансиране на инвестиционни проекти на дружества, осъществяващи дейност на територията на България. Със средствата от кредитната линия могат да се финансират както инвестиционни проекти на българските фирми, така и нуждите им от оборотни средства, съобщиха от банката.

По тази линия Райфайзенбанк ще отпуска дългосрочни инвестиционни кредити за закупуването, обновяването или разширението на материалната база на дружествата, както и разходите, свързани с разработването, планирането и финансирането на материалните активи в периода на изграждането им; покриване на разходи, пряко обвързани с научно-развойната дейност на компанията; изграждането на мрежи за разпространение. Максималният размер на инвестициите е от 25 млн. евро до 50 млн. евро, в зависимост от големината на кредитополучателя.

"Това е четвъртият заем, който Европейската инвестиционна банка отпуска на Райфайзенбанк (България). Тези нови 50 млн. евро идват след като предходната линия от 36 млн. евро бе напълно усвоена и са в резултат на успешното сътрудничество между Европейската инвестиционна банка и групата РБИ. В унисон с ангажимента на ЕИБ да предоставя приемлива подкрепа на европейските малки и средни предприятия, кредитните продукти Райфайзенбанк, отпускани по тази линия, ще имат важно предимство под формата на по-ниски лихви, в сравнение с продуктите, в които ЕИБ не участва", коментира Жан-Марк Мартен, заместник-ръководител на отдел България, Румъния и Кипър в ЕИБ.

"През 2011 г. договорихме нови 135 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения, като благодарение на новото финансиране от ЕИБ ще разширим подкрепата си за българския бизнес", коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

Средствата са предназначени за всички сектори на икономиката, с изключение на инвестициите в оръжия, хазарт, тютюневи изделия, дейности, свързани с опити с животни, дейности, чието въздействие върху околната среда не може да бъде преодоляно или компенсирано в значителна степен и др. За финансирането, отпуснато по кредитната линия, могат да кандидатстват фирми, чийто брой на персонала на консолидирана основа е до 3 000 души.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.