Разходите за поддръжка на дома и здравни услуги - с най-голям ръст в края на 2011 г.

213477_calculator_3

През последното тримесечие на 2011 г. разходите за дома на българите, включващи режийните, обзавеждането и поддръжката, са нараснали с 15% до 167 лв. средно на лице в домакинството спрямо същия период на 2010 г., сочат последните данни на НСИ. Средно за здравеопазване българските граждани са плащали по 54 лв. през изследвания период, или с 12.5% повече от година по-рано.

Най-същественото перо от семейния бюджет на българите са разходите за храна и безалкохолни напитки, които през последните 3 месеца на 2011 г. те са достигнали до 333 лв. средно на човек, което представлява ръст с 5.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2010 г.

С 11.2% са нараснали разходите за алкохолни напитки и цигари, а тези за облекло и обувки – с 12%. С 4.4% повече средства сме отделяли за транспорт и съобщения.

Според статистическите данни, през последното тримесечие на миналата година, общият доход средно на лице от домакинството за наблюдавания период възлиза на 997 лв. и спрямо същото тримесечие на 2010 г. се увеличава със 7.8%. Основната част от тези средства идва от приходите от работни заплати, след което те нареждат тези от пенсии, самостоятелна заетост, социално осигуряване и социални помощи.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.