Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | September 28, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Няма коментари

По-добри условия за кредитиране на домакинствата през 2014 г. отчита анализ

По-добри условия за кредитиране на домакинствата през 2014 г. отчита анализ
ENTERPRISE

Въпреки сложната политическа и икономическа обстановка в страната през 2014г., конкуренцията на банковия пазар доведе до по-добри ценови условия по кредитите, от което спечелиха основно клиентите, показва анализ на Уникредит Булбанк.

При кредитите за граждани и домакинства през тази година банката отчита увeличение на  пазарния дял до 14.9%. Пазарният дял при ипотечните кредити нараства до 17.8%.

Основните причини за повишена активност на домакинствата през последното тримесечие на 2014 г. са две – първите признаци за политическа стабилност и желанието на част от домакинствата да повишат качеството си на живот, премествайки се в по-голямо жилище. Най-активни остават потребителите между 36 и 45 години, които вече са над 47% от всички кредитополучатели. След тях е групата на купуващи първо жилище на възраст между 26 и 35 години – 33.2%.

През цялата 2014 г. се наблюдава ръст в подадените искания за ипотечни кредити на физически лица с около 5% спрямо предходната 2013 г. Средният размер на ипотечните кредити през 2014 г. е близо 72 300 лева - с около 4% по-голям от миналата. Средният срок на изплащане на ипотечните кредити се запазва на 22 години. Едва 0.3% от ипотеките през октомври 2014 г. не са целеви, а за лично ползване, като те често се използват за финансиране на други сделки.

Въпреки желанието на много банки на пазара да предложат на клиентите си стабилност в изплащането на кредитните им задължения чрез непроменлива месечна вноска, интересът към кредитите с фиксирана лихва продължи да спада, за сметка на увеличаващия се интерес към кредитите с атрактивни плаващи лихвени проценти. Една от възможните причини е очакванията на потребителите за ниски пазарни лихвени индекси в  краткосрочен и средносрочен период.

През тази година наблюдавахме повишено търсене на потребителски кредити и  нарастване на средния размер до 8 100 лв. ( за сравнение през 2013 г. той беше 7 300 лв.). От друга страна, наблюдаваме все по-голямо желание от страна на клиентите за по-бързо погасяване на задължението, като средният срок на потребителския кредит намалява от 8 на 7 години, се посочва още в анализът.

През месец юли бяха приети промени в Закона за потребителския кредит, които засягат както потребителските, така и ипотечните кредити. В резултат банките, предлагащи кредити на граждани, промениха цялостно своите оферти и модела на ценообразуване, базиран на пазарни индекси, като се постигна опростяване на условията и по-голяма прозрачност.

Положителните сигнали за подобряване на макросредата и икономическата активност, повишената ликвидност в системата и колебливото възстановяване на пазара на труда определят очакванията за поведението на потребителите през новата 2015 г.  Тенденцията за понижаване на лихвите по кредити, повишено предлагане и конкуренция между финансовите институции ще се запази и през следващата година, като домакинствата ще продължат да бъдат предпазливи при вземането на финансови решения. Очакванията са за лек ръст на сделките с недвижими имоти от около 5%, което ще раздвижи и пазара на ипотечни кредити. Прогнозите за цените на недвижимите имоти е за минимално повишение през следващите няколко месеца.

Добави коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.