Процедури за облекчено кредитиране и зелена индустрия тръгват по програмата за бизнеса

cash

Амбицията ни е до края на 2012 г. над 100% от бюджета на ОП ,,Конкурентноспособност‘‘, който е в размер на 1. 12 милиарда евро, да бъде в процес на изпълнение. Това включва обявени процедури, сключени договори и изплатени средства,  каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на кръгла маса на тема „Младежката перспектива за растеж на българския бизнес в Европа“.

Министър Добрев обяви основните процедури по оперативната програма, чиято реализация предстои през годината.

Стана ясно, че към края на април т.г. ще тръгне процедурата „Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия“ на стойност 150 млн. евро, разработвана съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие. ЕБВР ще отпусне през 6 банки кредитна линия за мостово финансиране на проектите в размер от 50 до 150 милиона евро. По процедурата извън администрацията ще действат асистент и верификатор, които ще подпомагат техническата оценка и одобряването на разходите по проектите. Това е допълнителна възможност за намаляване на административната тежест и ускоряване реализацията на успешните проекти, подчерта министър Добрев.

Друг проект по линия на ОП „Конкурентоспособност“ е въвеждането на нов финансов продукт за облекчени кредити за малките и средните предприятия . За целта от програмата за бизнеса ще бъдат отпуснати 150 милиона евро при 0% лихва. Участващите в схемата банкови институции ще отпуснат още 150 млн. евро при своя пазарен лихвен процент. Комбинацията от двете линии на финансиране ще снижи наполовина цената на кредитите за бизнеса.

Добрев съобщи още, че за оптимизиране на управлението на оперативната програма, Управляващият орган към МИЕТ и Междинното звено в лицето на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) ще се слеят. Очаква се така процедурите и сроковете за изплащане на финансовата помощ към бенефициентите да се съкратят.

Паралелно с подобряване достъпа до финансиране на МСП по оперативната програма, работим активно за създаването на иновационна среда и развитието на научната инфраструктура в страната, подерта министърът. По неговите думи държавата продължава подкрепата си за офисите за технологичен трансфер и центровете по предприемачество към висшите училища. Очаква се стартът на нова процедура по ОП „Конкурентоспособност“ за осъвременяване на научната инфраструктура в научно-изследователските организации и висшите училища, за да се гарантира качествено образование на висококвалифицирани кадри.


Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.