България е лидер в ЕС в по дял на МСП в обществените поръчки

lupa

България е лидер сред страните членки на ЕС по дял на спечелените  от малкия и среден бизнес държавни помощи и обществени поръчки, но малките ни фирми са на дъното по интернационализация и иновации. Това става ясно от проект на Стратегия за малкия бизнес, публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката, който предвижда създаването на нови 12 100 МСП и 90 000 работни места за периода 2014-2020 г.

„Националната стратегия за насърчаване развитието на малките и средните предприятия 2014-2020” е изготвена по модела на европейския  „Акт за малкия бизнес” ( „Small Business Act” – СБА)  - политически документ, целящ сближаването на политиките на всички държави членки по отношение на малкия и среден бизнес.  Предложеният  от МИЕ проектодокумент, който отразява цялостната визия на държавата за развитието на МСП.

Стратегията изследва силните и слабите страни на българския дребен бизнес, като страната ни се нарежда  над средното ниво в областта на държавните помощи и обществените поръчки, достъпът до финансиране и проникването на единния пазар на ЕС.  Експертите обаче предупреждават, че макар и България да е лидер по спечелени от МСП поръчки и на 9-то място по обем на публичното финансиране като цяло,  тези резултати крият много рискове, тъй като в областта не се правят допълнителни подобрения и е възможно ситуацията рязко да се влоши.

Същевременно, макар и в сферите на предприемачеството и иновациите българския дребен бизнес да демонстрира лоши резултати, нареждайки се съответно на 24-то и 27-мо място, в тези две сфери през последните години се наблюдава ускорен растеж. На дъното сме и по интернационализация на малките фирми, поради което спешно се налага съкращаване на времето за подготовка на документите за внос и износ и съкращаване на разходите за придобиване на такива документи с 15%, се посочва в стратегията.

За да може България да се изравни със средноевропейските равнища на развитие на малкия и среден бизнес, до 2020 г. у нас трябва да бъдат разкрити 12100 нови фирми в секторите: Компютри, оптика и електроника; Автомобили и други превозни средства; Метални изделия; Машиностроене; Печатарска промишленост и записани носители;  Текстил; Информационни технологии; Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис; Информационни услуги; Издателска дейност и Научна и развойна дейност, препоръчват експертите. Като цяло, става ясно, че в страната има твърде раздут сектор на дребната търговия за сметка на производството, бизнес услугите и науката, което директно влияе на конкурентоспособността на фирмите.

За да достигнем средноевропейския експортен потенциал, 14 000 български МСП ще трябва да стъпят на Единния европейски пазар, а други 4000 – на нови пазари. Други 2400 фирми трябва да стартират онлайн продажби.

В областта на иновациите, от въвеждане на нови продукти и услуги се нуждаят 46 000 МСП, 76 000  - от организационна или маркетингова иновация, а още 102 000 – от обучение на персонала.

През 2012 г., в България и малките и средни фирми са 351 420, или 99.8% от всички български компании. 92.2% от тях са микропредприятия, които формират 90% от работната сила.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.