Шест предизвикателства пред омниканалното изпълнение на поръчки в онлайн търговията

Шест предизвикателства пред омниканалното изпълнение на поръчки в онлайн търговията

Търговците на дребно трябва внимателно да изработят омниканална стратегия, която ефективно да интегрира онлайн и офлайн канали за дистрибуция, като същевременно допълва общата стратегия на компанията за излизане на пазара.

Бързият растеж на мобилните технологии и електронната търговия продължава драстично да променя пейзажа на търговията на дребно, но офлайн продажбите формират значителен дял от приходите, поради което омниканалният подход е от жизненоважно значение за бизнеса.

В резултат на това границата между традиционните физически търговци на дребно и електронните търговци се размива все повече. В отговор на нарастващото потребителско търсене за множество канали за покупка всеки търговски бизнес, който иска да се развива и расте, трябва да заложи на омниканална стратегия.

Този тип голяма промяна в каналите за продажба идва и с някои предизвикателства, особено по отношение изпълнението на поръчките.

Центъра за транспорт и логистика на Масачузетския технологичен институт (MIT CTL) е провел онлайн проучване сред търговците на дребно в САЩ от октомври 2022 г. до април 2023 г. в сътрудничество с изданието DC Velocity. Ето обобщение на заключенията от проучването относно предизвикателства при изпълнението на поръчките.

Прилагане на стратегията за омниканалност

За да успеете да приложите омниканална стратегия, тя трябва да бъде приведена в съответствие с корпоративните стратегии и стратегиите на веригата на доставки на компанията. Предефинирането на фирмената стратегия за осигуряване на безпроблемно омниканално изживяване за клиентите е предизвикателство номер едно, пред което са изправени компаниите, когато оформят омниканалните си стратегии.

Например Adidas започна своето омниканално пътуване през 2015 г. Ключов фактор за успех е съгласуването на омниканалната стратегия на компанията с нейната верига на доставки и цялостната ѝ стратегия. Някои от ключовите промени включват ускоряване на програмата за дигитална трансформация на компанията, стимулиране на растежа чрез онлайн присъствие и възприемане на по-ориентиран към клиента подход.

Интеграция на онлайн и офлайн канали

За да бъдат успешни в омниканалната сфера, търговците на дребно трябва да интегрират онлайн и офлайн канали, за да предложат безпроблемно клиентско изживяване. Интегрирането на тези канали означава използване на едни и същи съществуващи съоръжения (например магазини и дистрибуторски центрове) за подготовка на онлайн и офлайн поръчки или добавяне на нови съоръжения (например онлайн дистрибуторски центрове) към мрежата и управление на цялата мрежа като част от същата верига на доставки.

Шестдесет процента от респондентите в проучването посочват, че интегрирането на онлайн и офлайн канали е било голямо предизвикателство, пред което са се изправили, когато е трябвало да създадат стратегия за омниканално изпълнение на доставките.

Това не е изненадващо, тъй като добавянето на канали обикновено увеличава сложността на мрежата и в повечето случаи компаниите за търговия на дребно трябва да препроектират своите мрежи, да преосмислят ролите на магазините и да добавят нови опции за изпълнение.

Zara, основен играч в индустрията за бърза мода, е добър пример за компания, която е внедрила такива промени. Търговецът на дребно въведе центрове за онлайн дистрибуция в съществуващата си мрежа от складове и интегрира напълно своите онлайн и офлайн каналите за дистрибуция. Също така, водещите магазини на Zara създадоха унифицирано клиентско изживяване в различните канали, като предложиха по-голям асортимент от продукти, близък до до гамата от продукти, предлагани онлайн, и използваха магазините за изпълнение и на онлайн поръчки.

Разпределение на инвентара

След като мрежата бъде преработена, търговците на дребно трябва да решат къде и как да разпределят инвентара. Предизвикателството тук е поддържането на правилното ниво на запасите във всяко местоположение, което позволява на компанията да изпълни ангажиментите си към обслужването и клиентите, без да поема прекомерни разходи.

Някои конфигурации децентрализират инвентара, за да преместят запасите по-близо до клиента и да улеснят бързите доставки. Други следват модел на централизиран инвентар. Всяко от двете решения има своите предимства и недостатъци.

Четиридесет и осем процента от респондентите в проучването идентифицират позиционирането на правилния артикул на правилното място като една от най-болните точки при прилагането на стратегии за омниканално изпълнение на поръчките.

Срок на доставка

Някои доклади показват, че надпреварата за осигуряване на по-бързи срокове за доставка се забавя в ерата след Covid, което може да предложи известно облекчение на търговците на дребно, тъй като опциите за бърза доставка обикновено струват много. Въпреки това, 36% от респондентите в проучването все още обмислят ускоряване на доставките.

Важно е да претеглите разходите спрямо ползите и да решите кои опции за доставка ще отговорят на нуждите на клиентите и изискванията на конкретните продукти.

Изпълнение на поръчката

Повече от една трета от анкетираните посочват, че вземането на решение къде да се изпълняват омниканални поръчки представлява голямо предизвикателство.

Различните компании използват различни видове съоръжения за изпълнение на онлайн поръчки. Когато обемът на поръчките го оправдава, някои компании избират специални центрове за електронно изпълнение. Някои физически търговци на дребно използват магазините си, за да изпълняват онлайн поръчки, докато други използват налични складове.

Цената на изпълнение, скоростта и капацитетът са фактори, които търговците на дребно трябва да вземат предвид, когато решават кое би проработило за тях.

Управление на връщането на продукти

Тъй като растежът на електронната търговия се ускорява, управлението на връщането на продукти също може да се превърне в проблем. Едно проучване изчислява, че през 2022 г. са върнати стоки на стойност 816 милиарда долара, което представлява средно 16,5% от продажбите.

При онлайн продажбите процентът на върнатите стоки е по-голям в сравнение с продажбите във физически магазини.

Прекомерно високите нива на връщане обаче са свързани с множество проблеми за търговците на дребно, включително завишени разходи за обработка на доставките. За да продължат да бъдат успешни в света на онлайн търговията на дребно, компаниите ще трябва да намерят ефективен начин да балансират нуждата на клиентите да тестват продукти и високата цена на лесното им връщане.

Ако искате да научите повече за развитието на онлайн търговията, новостите в социалната търговия, приложението на изкуствен интелект в сектора и персонализацията - регистрирайте се за eCommerce Summit 2023! Конференцията ще се проведе на 4 октомври. Вижте повече за събитието тук!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.