Пет стратегии и три ключови технологии за търговците на дребно

Пет стратегии и три ключови технологии за търговците на дребно

Брандовете и търговските организации възприемат все по-широко стабилна, ориентирана към клиента, омниканална стратегия.

За да бъдат успешни тези модели обаче, те трябва да включват технологични решения, като безпроблемни системи за управление на поръчки онлайн, безкрайни изживявания в магазините, адекватни източници на данни от първа страна.

Смартфоните също са една от мегатенденциите, които тотално предефинират успешната формула на търговията на дребно.

Forbes обобщава пет стратегии за успех в търговията на дребно, както и три технологични иновации, които са във фокуса на търговците в близко бъдеще.

Стратегии за търговците на дребно

Хармонизирани комуникационни канали

Омниканална търговия или хармонизирани канали за продажби на дребно в бъдеще? Омниканалният подход означава търговецът да е достъпен във всички възможни канали и да взаимодейства по еднакъв начин с потребителите през тях, като дава възможност и за прехвърляне на взаимодействията през няколко канала. Хармонизираните канали означава, че магазинът е синхронизиран с дигитално управляваното и човешкото изживяване, всичко в едно цяло.

Магазините ще продължат да играят ключова роля в хармонизирания свят на търговията на дребно. Според проучване на HubSpot 73% от хората (и по-специално 55% от поколението Z) казват, че все още биха предпочели да закупят продукт от магазин.

Това е важен сигнал: въпреки възхода на социалните медии и фокусът на търговците върху платформите за привличането на клиенти, остава жизненоважно търговците да имат силна и ефективна опция за пазаруване в магазин за тези, които искат да сключат окончателната сделка лично.

Търговия без взаимодействия

От гледна точка на търговеца на дребно 30-40% от разходите за труд в магазина са на касата. Тези средства могат да бъдат инвестирани в предоставянето на по-добро обслужване в магазина и в цената на продуктите. Ако правилните продукти могат да бъдат налични в точното време, това може да повиши запълването на кошницата с 20% и да намали значително изоставените кошници, като по този начин увеличи приходите от водещата линия.

Влакът към безпроблемна търговия напусна гарата и бъдещите магазини ще бъдат по-автоматизирани. Ключът към тази стратегия е ефективното внедряване, което не оказва отрицателно въздействие върху обслужването на клиентите.

Дигитално овластени сътрудници

Сътрудниците са мостът между търговците на дребно и купувачите и играят основна роля в това да гарантират, че очакванията на купувачите са изпълнени. Търговците на дребно обаче се затрудняват с наемането и задържането на служители в условията на толкова конкурентен пазар.

Повечето мениджъри (84%) вярват, че технологията е предимство при привличането, обучението и задържането на изключителни служители.

Горните данни обобщават как потребителите с цифрови възможности могат да бъдат по-ефективни. Пристигането на смартфона в ръцете на потребителите изисква по-агресивен фокус върху тази стратегия, тъй като тя се превръща в първостепенно изискване за успеха на търговските марки.

Видимост на инвентара

През 2022 г. проблемът с изкривяването на запасите (изчерпване на складовите наличности плюс свръхналичност) се изостри драстично, което доведе до презапасяване и паническо купуване от страна на някои потребители.

Първата причина, поради която потребителите ще напуснат вашия магазин, са празните рафтове. При хранителните стоки ситуацията се подобри, но има драматично увеличение на проблемите с наличностите в магазините за дрехи и в много различни специализирани магазини.

Хармонизираната търговия на дребно работи ефективно само когато търговецът на дребно има точна видимост на складовите наличности. Дигитално овластените сътрудници могат да осигурят незабавна помощ на потребителите при получаването на продукта, който искат да купят, когато той е изчерпан. С висока видимост на инвентара продуктите могат да се продават в предприятието с по-голяма печалба, дори до последната единица.

Анализ в реално време и ангажираност

Представянето на подходящо и надеждно клиентско изживяване е от решаващо значение за цялостното бизнес представяне на организацията.

Организациите, управлявани от данни, е много по-вероятно да привлекат повече клиенти, да задържат повече от клиентите и да спечелят повече в резултат на анализа в реално време.

Повечето от специалистите по маркетинг виждат персонализацията като решаващ елемент от клиентското изживяване, но е значителен делът на онези, които казват, че тяхната организация не може да осигури персонализацията, която клиентите им очакват.

Основните нужди за подобряване на персонализирането на клиентското изживяване са повече прозрения в реално време, събиране на повече клиентски данни и по-сериозен анализ на тези данни.

Потребителите вече разполагат с информация в реално време със своя смартфон, когато влязат във вашия магазин. Те могат и ще реагират във все по-голяма степен в реално време на неудовлетворителни преживявания при пазаруване. Това може да има отрицателни последици за търговците на дребно, които не могат да реагират бързо на техните предпочитания.

За иновациите и успеха в търговията на дребно и производствените компании ще си говорим по време на Retail Digital Summit 21.02.20223. Включете се от тук.

Топ 3 на най-важните технологии в търговията на дребно

Edge Computing

Търговците на дребно с периферни изчисления са отбелязали 7% по-висок ръст на продажбите през 2022 г. в сравнение с тези, които не са прилагали такива. А числата за печалбите са още по-силни - 88,3% по-висок ръст на печалбата, когато крайните изчисления вече са инсталирани.

IoT в центъра на магазина

Интернет на нещата ще продължи драстично да расте в търговията на дребно, особено в основния център на магазина, където всички продукти ще носят интелигентни сензори. Увеличеното приемане на RFID в търговията на дребно е пример за това.

Компютърно зрение

През 2021 г. надминахме 1 милиард камери за видеонаблюдение, инсталирани по света. Много от тези камери сега носят "очи" за събиране на данни. Компютърното зрение вече е доказало, че може да намали кражбите на служителите при касата и да се справи с други големи предизвикателства.

Търговията без взаимодействие ще се разшири още повече през 2023 г. чрез приложения като самостоятелни каси чрез използване на компютърно зрение.

В основата на търговията на дребно е бил и винаги ще бъде потребителят. Предизвикателството за търговците на дребно днес е, че потребителите (поради смартфоните) са много по-образовани при оформянето на предпочитаното от тях пазаруване.

Един наистина успешен модел на търговия на дребно ще се фокусира върху стратегии, които създават посланици на марката както от сътрудниците на магазина, така и от потребителите. Технологията в ръцете на сътрудниците на магазина трябва да бъде издигната, за да осигури магически дигитален търговски разговор с потребителя. Алтернативата е, че потребителят, използвайки този смартфон, може незабавно да купи от конкурент, докато все още стои във вашия магазин.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.