Най-ефективните съвременни тенденции в обучението на служителите

Най-ефективните съвременни тенденции в обучението на служителите

Няма мениджър, който да иска екипът му да спре да се учи. Чрез високотехнологични и практични методи можете да ангажирате служителите си в запомнящи се, ефективни учебни преживявания.

Служителите като цяло рядко харесват корпоративните обучения и често ги смятат за скучни и неефективни. През последните няколко години обаче се наблюдава експлозия от нови подходи - някои нискотехнологични, други високотехнологични, пише business.com.

Микрообучение

Микрообучението е свързано с предоставяне на учебен опит в кратки курсове, разпределени в продължителни периоди от време и потенциално в няколко различни платформи. Един служител може да започне урок в метрото по време на пътуването си, да го продължи през работния ден и да го завърши седмица по-късно.

Голяма част от изследователската литература предполага, че подходите на микрообучението са ефективни при предаване на информация и преподаване на умения. Този подход разпределя обучението в много сесии, което води до по-добро запаметяване на материала. Практиката за извличане (даване на кратки, чести тестове на служителите върху материала, който учат) е особено ефективна и недостатъчно използвана техника на преподаване.

Има и някои предимства от страна на разработката: модулите за обучение с малки размери могат да улеснят промяната и разширяването на съществуващата програма за обучение.

Основният недостатък на този подход е, че може да не е подходящ за определени видове умения. Представете си, че искате да обучите служители как да използват нова машина - в даден момент те трябва да се упражняват да използват машината.

Този вид обучение може да бъде и малко самотно. Има начини за включване на социално взаимодействие, но типичният случай на използване е индивидуално и всеки човек се движи сам през учебния материал.

Виртуална реалност

Има няколко предимства от използването на VR. Това е авангардна технология, която става все по-евтина, а и хората я намират за убедителна.

Виртуалната реалност може да се прилага при обучението на хората на сложно физическо умение, което иначе би било скъпо или опасно за практикуване. Това е особено подходящо в среди със сложни визуални ефекти и физическо взаимодействие - например симулации на полети, хирургия и подобни.

VR работи най-добре, когато можете да включите богата обратна връзка за обучаемия или чрез самата програма за VR, или чрез разбор с експерт. След това обучаемият може отново да практикува използването на VR програмата. Можете също така да използвате VR, за да създадете вълнуващо първоначално изживяване, върху което бъдещото обучение без VR може да надгражда.

VR вероятно не е подходяща технология за изучаване на концепции и основна информация. Освен това обучението с виртуална реалност е по-дълго в сравнение с микрообучението. Вашите служители не могат да сложат VR слушалки в метрото по време на пътуването си, но могат да прекарат 5-10 минути на телефоните си.

Има и някои изследвания, които предполагат, че нискотехнологичните подходи могат да бъдат еднакво или по-ефективни при преподаването на концепции и предаването на основна информация.

Виртуалната реалност не винаги е и рентабилна. В много случаи може да е по-евтино и по-ефективно служителите да изпълняват действителните умения в реалния живот. Въпреки че вероятно има готови VR решения за определени видове обучение, създаването на персонализирана VR програма може да бъде скъпо.

Симулации

Симулациите представят проблемни ситуации, през които служителите трябва да преминат, обикновено в екип. Например екип от служители се опитва да управлява разрастващ се бизнес с камиони за храна с цел да се научи как да взема динамични бизнес решения. След симулацията има разборни сесии с експерти, които разговарят със служителите за това какво се е оправило, какво се е объркало, как да се подобри и какви трябва да бъдат основните изводи.

Има два основни начина за използване на симулации за преподаване.

Можете да създадете симулация, която директно имитира ситуация, пред която вашите служители ще се изправят на работа. Това им дава практика да правят точно това, което ще правят в бъдеще.

Можете да създадете симулация, която просто включва много от уменията, необходими на вашите служители, за да вършат работата си. Повечето компании не работят в бизнеса с камиони за храна, но симулацията на камиони за храна включва вземане на бизнес решения в променяща се конкурентна среда, с което се сблъскват всички компании.

Има няколко предимства на симулационния подход. Много компании се занимават с развиването на меки умения, като критично мислене и сътрудничество. Симулациите са идеални за преподаване на тези умения.

Повечето преживявания със симулации също формират разкази, които могат да бъдат особено запомнящи се. Симулациите могат да включват различни технологии, като интерактивни визуализации и добавена реалност, както и да са нискотехнологични, например настолни игри.

За служителите е жизненоважно да имат разбор с експерт, който трябва да извлече наблюденията си. Няколко изследователски проучвания сочат ефективността на "разказването" (или директните инструкции) след значими преживявания. Само преживяването на симулацията, без разбора, може да създаде погрешни схващания.

Други тенденции

Повечето компании имат различни нужди от обучение, така че смесените подходи за обучение стават все по-често срещани. Може да си представите интегрирането на трите подхода по-горе, за да създадете цялостен режим на обучение. Например можете да използвате специализирани VR изживявания за сложни физически умения, симулации за развиване на умения за вземане на решения и социални умения и микрообучение за опресняване на важна информация.

Като друг пример, самите модули за микрообучение може да съдържат кратки симулации за служителите, за да практикуват своите умения.

В допълнение към трите подхода по-горе, има няколко тенденции, които можете да включите в почти всеки подход за обучение.

Социално взаимодействие. Това съвпада с текущия корпоративен интерес към развиване на меки умения. Може да са малки дози взаимодействие чрез платформа за социални медии за дълги периоди от време (както при някои форми на микрообучение). Може да бъде в реално време, с колеги или експерти, чрез виртуална класна стая, която имитира по-традиционна класна стая. Може да бъде с малък екип чрез симулация (както при подход за обучение, базиран на проблеми).

Можете също да използвате платформи за социални медии, за да подготвите служителите преди обучение, да взаимодействате с тях по време на обучението и да осигурите постоянна подкрепа след обучението.

Геймификация. Геймификацията съществува от известно време и е много популярна сред корпоративните програми за обучение и съответствие на служителите. Целта на геймификацията е да направи обученията по-забавни и да се мотивират хората да изпълняват тренировъчни задачи. Геймификацията може да бъде включена в почти всеки подход на обучение - дори оценките са форма на геймификация.

Игровификацията обаче може да бъде трудна за правилното изпълнение. Работи само до степента, в която служителите се интересуват от предлаганите точки, значки или други награди. Фокусът върху външните награди също може да отнеме мотивацията на служителите да научат задълбочено материала. Все пак може да бъде хубав стимул за служителите да учат.

Адаптивно обучение. Адаптивното обучение използва изкуствен интелект, за да създаде модели на това, което служителите знаят, и да приспособи инструкциите, за да отговори на техните нужди. Разбирането на текущите знания и ниво на умения на обучаемия прави обучението по-ефективно. Това е естествено съвпадение с подхода на микрообучение и потенциално може да пасне и на подход, базиран на симулация.

Като се имат предвид разходите за създаване на персонализирани VR сценарии, адаптивното обучение може да има предимство пред базирания на VR подход.

Оценяване. Традиционният начин за оценяване на програмите за обучение на служителите е чрез кратки тестове в края на обучителните сесии или просто чрез проверка дали служителите са завършили обучителните модули. Последната тенденция е към формиращо оценяване - оценяване на уменията на служителите по време на учебния процес, което осигурява важна обратна връзка на служителите относно тяхното представяне. Този вид обратна връзка е от жизненоважно значение за учещите да се подобрят с течение на времето.

Мултиплатформен достъп. Все по-често решенията за корпоративно обучение се предлагат на множество платформи (напр. телефони, таблети и компютри; продукти на Apple, Android и Windows). Отново VR е малко по-специализирана и не е задължително да работи на различни платформи.

Добавена реалност. Служителите могат да използват телефоните си за преживявания с добавена реалност. По принцип, когато телефонът е на определено място, камерата на телефона ще покаже наслагване с допълнителна информация.

Този подход е използван в популярната игра Pokemon Go и е използван и в музеи. Можете също така да използвате AR в подход, базиран на симулация, тъй като група служители колективно интегрират информация и вземат допълнителни решения.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.