Какво ще е бъдещето на веригите на доставка?

Какво ще е бъдещето на веригите на доставка?

Ако трябва да се даде определение на веригите на доставки през последните две години, може би "гъвкавост" би била сред най-подходящите думи.

Организациите продължават да се сблъскват с безпрецедентни смущения, несигурност и необуздана инфлация, поради което веригите на доставки трябва да станат гъвкави, ако искат да отговорят на търсенето, пише supplychaindigital.com.

Търговията на дребно е най-изложена на нестабилност по веригата на доставки от пандемията насам. В първите седмици на кризата рафтовете в много супермаркети останаха празни заради паникьосаните купувачи, които се презапасяваха. Други търговци отбелязаха рязък спад на продажбите, тъй като магазините им, които не предлагат стоки от първа необходимост, трябваше да затворят.

След като започна войната в Украйна, необузданата глобална инфлация и продължаващото прекъсване на доставките след пандемията налагат необходимост от гъвкавост в търговията на дребно.

Ето какво ще е важно за сектора през тази година и занапред, за да може да се развива.

Вериги за доставки на дребно: Планиране и разпределение

Тази година също ще бъде предизвикателна за търговците на дребно. След пандемията компаниите нямат надеждните базови линии, които да ги насочват за доставките. Не са преодолени и някои проблеми във веригите на доставки, предизвикани от пандемията. Това води до недостиг на дадени продукти и твърде много запаси от други.

На дневен ред остава и инфлацията. През 2022 г. започна известно забавяне на индекса на потребителските цени. Повечето анализатори очакват по-съществен спад на инфлацията през тази година.

Тази комбинация от предизвикателства ще доведе до консерватизъм в планирането и купуването, фокус върху продукти с изпитани вериги на доставка, стремеж към по-голяма ефективност на веригите на доставки, намаляване на разходите, по-бърз оборот на инвентара.

Организациите за търговия на дребно ще трябва да настояват партньорите им по веригата на доставки да им предоставят по-честа и подробна информация и актуализации през жизнения цикъл на техните отношения. Това ще им помогне да подобрят процесите на планиране, да вземат по-добри решения и да оптимизират в реално време.

Компаниите ще трябва да вземат и някои трудни решения за предлагането - какво да продават и какво да не продават, както и да създадат по-свързани екипи и да рационализират операциите, както вътрешно, така и във веригата на доставки.

Вериги на доставки на дребно: Автоматизация

Успехът на търговията на дребно ще се измерва със скоростта, с която даден бизнес може да се свърже с други бизнес мрежи. Това означава, че умните инвестиции ще се правят с една цел: бързо въвеждане на автоматизация и дигитализация с партньори.

Търговците на дребно несъмнено ще продължат да разширяват омниканалния модел чрез увеличени инвестиции в магазини и изпълнение на дигитални поръчки. Тези нови средства за достигане до потребителите се оказват изключително мощни, но този модел се разпада, ако не са налични точни, бързи и изобилни данни нагоре и надолу по веригата на доставки.

Доставчиците, които могат да предават данни успоредно със стоките, ще бъдат победителите в тази игра.

Ключовото вече не е колко бързо една компания може да достави стоки до своите дистрибуторски центрове, а колко бързо може да интегрира своите мрежи.

Вериги на доставка на дребно: Дистрибуция

Последните две години разкриха значителни слепи петна в жизнения цикъл на поръчките за дистрибуторската индустрия, което сериозно затрудни бизнеса. Купувачите изпълняваха стара стратегия за закупуване на едни и същи количества година след година. Това е погрешен подход, който създава големи смущения във веригите на доставки.

Затова вероятно ще станем свидетели на повече сътрудничество и автоматизация на процесите на доставчици и производители, включително споделяне на данни и прозрения през целия жизнен цикъл на поръчката. За да се улесни това сътрудничество, ще има по-големи инвестиции в инструменти и процеси за споделяне на данни.

Търговците на дребно, които се придържат към остарелите практики, ще изостанат.

Какви са съвременните тенденции в търговията на дребно и как секторът се променя, за да отговори на потребителските нужди - научете повече на Retail Digital Summit 2023!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.