Европейската комисия опростява бюрократичните процедури при сливанията

Европейската комисия опростява бюрократичните процедури при сливанията

Европейската комисия е приела пакет от мерки за допълнително опростяване на процедурите за преглед на сливанията на компании.

Преработени са няколко регламента, които имат отношение към процеса, съобщават от институцията.

Целта е да се опрости и разшири обхватът на извършвания от Комисията преглед на безпроблемните сливания ("опростени случаи"), да се намали обемът на информацията, необходима за уведомяване за сделките във всички случаи, и да се оптимизира предаването на документи.

Новите правила ще се прилагат от 1 септември 2023 г.

Според промените се пояснява кои случаи могат да бъдат разглеждани по опростената процедура. В известието се определят две нови категории случаи, които могат да бъдат предмет на опростено разглеждане.

Комисията също така ще има възможност да разглежда определени случаи по опростената процедура, дори и те да не попадат в никоя от категориите по подразбиране за такова разглеждане.

Въвежда се и нов формуляр за уведомление за опростените случаи на сливания. Този формуляр съдържа предимно въпроси с избор между няколко отговора и таблици, както и рационализирани въпроси относно преценката на случаите от гледна точка на компетентността и преценката им по същество.

Въвеждат се също така електронни уведомления.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.