Дигитална библиотека за устойчивостта е открита в Стопанския факултет на СУ

Дигитална библиотека за устойчивостта е открита в Стопанския факултет на СУ

На 7 ноември в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" беше промотирана иновативна дигитална библиотека, в която по увлекателен и визуално атрактивен начин са представени над 300 научни факта, свързани с устойчивото развитие.

Виртуалната библиотека "Истории и факти за устойчивостта" е създадена по инициатива на Сдружение на завършилите Стопанския факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски, в партньорство със СУ и с подкрепата на програма "Европа" на Столична община.

Събитието беше открито от декана на Стопански факултет доц. д-р Атанас Георгиев, който подчерта значимостта на проекта с думите: "Университетът, като част от обществото, е поел ангажимента да разпространява знанията, научните новости и възможните решения свързани с реализацията на целите ни за устойчиво развитие. За нас този проект е изключително важен, защото включването на преподавателите в средните училища и младите хора в темите за бъдещето на света е приоритет за научната общност".

В своите приветствени думи Александър Александров, председател на Сдружението на завършилите Стопански факултет студенти, изтъкна колко важно е изграждането на приемственост между поколенията, обмена на знания и умения, запазването на връзката с университета и готовността за съдействие в процесите и проектите, развиващи следващото поколение млади любознателни хора. Той посочи, че дигиталната библиотека е именно такъв проект.

Доц. Марина Стефанова, заместник-декан на Стопански факултет и ръководител на проекта, приветства гостите и изрази увереност, че това е правилният път за обществено ангажиране по темите свързани с устойчивостта: "Целта ни е младите хора да осъзнаят сериозността на проблемите и да бъдат активни участници в разрешаването им, от една страна, и, от друга страна, да провокира мисленето и вдъхнови младежите проактивно да предприемат действия за подкрепа на устойчивото развитие на света, в който живеем."

Кристина Мирчева, експерт "Връзки с обществеността" към проекта, представи пред аудиторията библиотеката и нейните функционалности. Библиотеката е изцяло дигитален ресурс, който може да бъде потребяван навсякъде и по всяко време през специално създадения сайт и мобилната му версия.

Библиотеката предоставя информация за актуалните предизвикателства и възможните решения в областите "Околна среда" и "Общество" и съдържа факти и истории по теми като енергия, вода, храна, отпадъци, биоразнообразие, бедност, мир и сигурност, образование, здравеопазване и други.

В рамките на проекта са разработени две книги, като и отделни информационни листове, с възможност за напълно безплатно и бързо сваляне от тук: https://biblioteka.febalumni.org/. Ресурсите могат да бъдат безценен помощник на учителите в гимназиалното образование при разработването на открити уроци, теми за курсови работи и проекти.

На събитието беше излъчено и промо видео, което представя пълната тематична палитра на библиотеката.

*Проект "Истории и факти за устойчивостта" се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община - програма Европа 2023 от Сдружение на завършилите Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" в партньорство със СУ.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.