Девет черти, които да търсите у потенциалните си служители по време на интервю

Девет черти, които да търсите у потенциалните си служители по време на интервю

Всеки бизнес дължи успеха си не само на своите лидери, но най-вече на служителите, които извършват ежедневните операции. Как обаче организацията да намери точните за нея служители?

Можете да разработите по-ефективна стратегия за наемане, като дадете приоритет на определени черти, които да търсите у потенциалните служители, пише entrepreneur.com.

Умения за изграждане на взаимоотношения

Дори в епохата на имейли и чатботове силните междуличностни умения имат значение. Всички служители, дори отдалечените, трябва да се разбират помежду си.

Търсете кандидати, които демонстрират силни умения за работа с хора: усмивка, здраво стискане на ръката, поддържане на зрителен контакт и отразяване на езика на тялото са някои от знаците, за които да следите. Това ще ви помогне да се спрете на кандидат, който е способен да взаимодейства така, че да се свързва с хората. И не е задължително той/тя да е екстроверт.

Ориентация към целите

Да питате кандидатите за работа за петгодишните им планове може да звучи клиширано, но това е лесен начин да прецените нивото на личната им амбиция. Кандидат с ясен план за бъдещето ще е по-целенасочен по отношение на ежедневните си задължения.

Така ще разберете и за стремежите на кандидата, като разгледате наградите и постиженията, изброени в автобиографията му. Предишни постижения показват амбициозна, целенасочена нагласа, която вероятно ще продължи и в бъдеще.

Подхранвайте това у служителите си, като предоставяте възможности за професионално развитие и напредък, за да развивате талантите им.

Разрешаване на проблеми

Бизнесът постоянно трябва да преодолява предизвикателства. Най-ценните служители могат да разработят работещи, ефективни решения.

Способностите за решаване на проблеми са от съществено значение за служителите в техническите сектори, но тези умения трябва да бъдат култивирани у всеки, който работи за вашата компания.

Как да разберете дали кандидатът е способен да решава проблеми? Задаването на въпроси за това кога кандидатът е трябвало да мисли извън кутията, за да реши проблем на работното място, е добро начало. Понякога референциите на кандидата могат да посочат ясни примери за това.

Техническа грамотност

Ако наемате за специализирана длъжност, ще искате да сте сигурни, че наемате кандидати, които имат опита и експертизата, от които се нуждаете. Например счетоводителите и специалистите по вземания трябва да са запознати с основния счетоводен софтуер. Можете също така да предпочетете кандидати, които познават същите софтуерни платформи, с които работи вашата компания.

За хибридни или отдалечени позиции вашият кандидат трябва да има опит с използването на приложения за видеоконферентна връзка или управление на проекти, за да се координира по-добре с вас и другите членове на екипа.

Увереност

Съдбата благоприятства смелите - особено в света на бизнеса. Служителите, които забавят решенията, защото прекомерно анализират ситуацията, ще направят повече, за да предотвратят иновациите, отколкото да ги насърчават.

Търсете кандидати, които могат ясно да формулират силните си страни и да ги подкрепят с примери от реалния свят от предишните си позиции. Докато нервите на интервюто са разбираеми, кандидат, който избягва зрителен контакт или се затруднява да говори, може да страда от липса на увереност.

Желание за непрекъснато обучение

Техническите умения са важни, но всяка индустрия се развива бързо. Малко черти са толкова ценни, колкото желанието за учене. Докато идеалният кандидат трябва да е уверен в съществуващия си набор от умения, способността за адаптиране към нови технологии или бизнес модели често е много по-ценна.

Попитайте кандидатите за нови умения, които са усвоили или придобили от предишни работодатели. Още по-добре, попитайте вашите кандидати какви умения искат да развият, докато работят за вашата компания. Техните отговори ще разкрият много за способността им да учат и желанието им да прилагат тези умения в нова среда.

Надеждност

Личната почтеност е нещо повече от просто спазване на правилата. Служител, който демонстрира постоянна честност и почтеност, ще допринесе за прозрачна фирмена култура. Имате нужда и от служители, на които можете да разчитате по време на всяка фаза на бизнес цикъла.

Най-добрият начин да оцените надеждността на кандидат за работа е като се свържете с предишни работодатели или други източници за референции.

Сътрудничество

Бизнесът е отборен спорт, така че трябва да наемете кандидати, които играят добре с другите. Дори позицията да изисква много самостоятелна работа, все пак ще искате да знаете, че вашите служители могат да функционират добре като екип.

Тази черта се проявява лесно по време на интервю. Когато помолите кандидат да изброи минали постижения, вслушайте се за знаци как си е сътрудничил с други членове на екипа.

Задавайте въпроси как кандидатът за позицията е работил със свои колеги, как се е справял с конфликти, така че да оцените колко добре се е ориентирал в отношенията в офиса.

Лоялност

Текучеството на служители е голяма заплаха за всяка компания. Времето и парите, които харчите за заместване на служител, могат да бъдат използвани по-добре за разрастване на основния ви бизнес. Най-добрите служители се ангажират с компанията за по-продължителен период от време.

Бъдете внимателни с кандидатите, чиито автобиографии показват твърде често местене от компания в компания. Не отхвърляйте напълно тези кандидати - понякога намирането на подходяща фирмена култура отнема време, но проучете възможните причини за тази нестабилност.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.