Десетте най-важни HR тенденции за работното място през 2022 г. (I част)

Десетте най-важни HR тенденции за работното място през 2022 г. (I част)

Промените в начина, по който работим, къде работим, с кого работим, защо работим и технологиите, които използваме, са непрекъснати. Много от тези промени започнаха преди пандемията, бяха ускорени от нея и се превърнаха в постоянни аспекти на работното място.

Какво ще е най-важното за работната сила, работното място и човешките ресурси през 2022 г., вижте в обобщението на сп. Forbes.

Благосъстоянието на служителите

Благосъстоянието на служителите е възможност за работодателя да ги подкрепя във всички аспекти на личния и професионалния им живот. То се разширява като понятие отвъд физическото благополучие и включва емоционално, финансово, социално и кариерно благополучие.

След пандемията терминът се разшири отвъд фокусирането върху отделния служител до цялата семейна единица.

Тъй като пандемията премина през втората си година, фокусът върху благосъстоянието на служителите се измести от подобряване на организационните ползи към подобряване на индивидуалния и семейния живот на работниците.

Фокусът върху благосъстоянието на служителите може да спре текучеството

Докато повишаването на заплатите е един от начините за привличане и задържане на служители, проучване, проведено от Paychex и Future Workplace сред 603 работници на пълен работен ден, установява, че 62% от служителите идентифицират ползите за благосъстоянието като ключов фактор при вземането на решение дали да кандидатстват за нова работа.

Това е особено вярно за поколението Z, 67% от което са съгласни, че ползите за благосъстоянието ще бъдат приоритет за тях при оценяването на нови предложения за работа.

Най-търсените ползи за благосъстоянието на служителите включват финансово благополучие и емоционално/психично здраве. Финансовото образование и обучение придобива служителите от по-новите поколения.

Проучването на BrightPlan за 2021 г. Wellness Barometer установява, че над 80% от служителите искат подкрепа и насоки от своите работодатели относно личните финанси - не само за пенсиониране и финансово образование, но също така и за дигитално бюджетиране, финансово планиране и достъп до финансови съветници.

В допълнение към финансовото благосъстояние, близо 30% от работниците, анкетирани в проучването Paychex и Future Workplace, са искали подобрена подкрепа и ресурси за психично здраве.

Това трябва да отдалечи ръководителите на човешките ресурси от универсални решения за обезщетения към персонализиран подход, като целта е да се създаде култура на грижа, която отговаря на нуждите на всички работници.

Хибридната работа е това, което мнозинството от хората предпочитат

Хибридната работа е тук, за да остане. Проучване на Accenture установява, че 83% от работниците предпочитат хибриден модел на работа и че 63% от компаниите с висок растеж вече са приели модела на работната сила "производителност навсякъде".

Както за служителите, така и за работодателите работата отвсякъде е свързана с постигането на резултати без значение къде и кога се извършва работата. Служителите смятат свободата да работят отвсякъде като важна полза от работата си.

Затова и много работодатели създават политики, за да осигурят виртуално сътрудничество и наставничество за дистанционните служители. Това са виртуални общности и други инструменти, които да помагат на всеки, който работи отдалечено, така че да разполага с правилния набор от инструменти за сътрудничество.

Освен това работодателите трябва да съобщават как техният подход към управлението се развива с разширяването на работата отвсякъде. Това означава ясно да дефинират как те ще създадат справедливо работно място за всички служители, независимо от местоположението, да комуникират как лидерите ще управляват служителите, които никога не виждат физически, и как екипите ще постигнат гъвкавост на работата, докато постигат целите си.

Лидерите трябва да преосмислят как бизнес пейзажът след пандемията ще функционира за тяхната организация и да съобщят това на всеки работник.

Служителите търсят компании, чиито ценности съвпадат с техните собствени

Проучването на Future Workplace и Blue Beyond Consulting сред извадка от 753 бизнес лидери, ръководители на човешки ресурси и специалисти в областта на знанието показва, че осем от десет служители казват, че е важно ценностите на тяхната компания да са в съответствие с техните собствени.

Съществува обаче значителна разлика между оперативните служители и лидерите на компаниите. 75% от работниците казват, че очакват техният работодател и бизнесът като цяло да бъдат сила за добро в обществото. Този процент достига 80% за тези под 45 години. Повече от половината служители биха напуснали работата си, ако ценностите на компанията им не са в съответствие с техните собствени, и само един от всеки четирима работници е вероятно да приеме работа в компания, чиито ценности не са в съответствие с неговите.

Втора част на материала можете да прочетете тук!

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.