Българските компании на прага на неизбежния преход към ESG

Българските компании на прага на неизбежния преход към ESG

На 5 декември се проведе първата от поредица бизнес срещи, която пловдивската PR агенция RED Communication Agency организира в полза на бизнеса. Темата на събитието беше "Комуникационни стратегии за максимално ESG въздействие". Събитието събра представители на повече от 30 компании в региона.

Какво означава ESG и как да работи за бизнеса? Какви са свързаните с ESG регулации и как засягат компаниите? Каква е връзката между ESG и маркетинга? Как компаниите да комуникират правилно своята работа и постижения в полето на устойчивото развитие? Посетителите получиха отговорите на тези въпроси от една от най-опитните консултантски компании в България по въпросите за ESG - denkstatt.

Боян Рашев, управляващ партньор в denkstatt, разясни на посетителите мащабите, в които ще се простират ESG политиките в следващите години. Той коментира, че в миналото търсенето на услуги по отношение ESG е било малко и основно от големи корпорации, които са искали да бъдат листнати на борсата или пък е използван като маркетингов подход за диференциране.

В рамките на няколко години обаче ESG ще засегне не само големите играчи на пазара, но и малките и средни компании. Вече, "за да се нарече една организация или продукт "еко", "устойчив", "био" и т.н. то зад тези определения трябва да присъстват съответстващите сертификати", подчерта Невена Давидова, оперативен директор в denkstatt.

След като сме осъзнали важността и сериозността на темата и прилагаме ефективно ESG политики, е изключително важно те да бъдат комуникирани по правилния начин с целевите аудитории - не само външните, но и вътрешните, посочи Вероника Николова, PR експерт и управляващ партньор в RED Communication Agency.

Тя отбеляза, че PR специалистите трябва да бъдат експерти не само в областта на комуникациите, но и в разбирането на сложните въпроси, свързани с ESG, за да могат да създават запомнящи се послания и да "преведат" тази специфична информацията на публиките.

"ESG историята на компанията трябва да бъде разказ, който не само информира, но и вдъхновява. Добре изграденият разказ създава връзка със заинтересованите страни и подчертава устойчивостта като част от корпоративната култура на компанията", допълни още Вероника Николова.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.