Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ENTERPRISE | December 4, 2020

Отиди най-горе

Най-горе

Заедно

Рубриката се осъществява в рамките на проекта „Информационна кампания за имиграционния феномен”, финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави.

Имигрантите апелират за безплатни курсове по български език

20/06/2014 |

Светлана Филипова, бесарабска българска от Молдова, призова институциите да организират безплатни курсове по български език. Според нея това ще улесни процеса за интегриране на имигрантите в българското общество. В ефира на Дарик радио Светлана сподели своята лична история на имигрант, намерил своя дом в България. Участието на Светлана беше организирано по проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество", който цели да представи живота и проблемите на имигрантите у нас. Повече

Имигрантите се ползват със същите здравни и социални права като българите

13/06/2014 |

Гражданите на трети страни със статут на дългосрочно или постоянно пребиваващи имат право и задължение да се осигуряват, за да ползват съответните здравни услуги
Повече

Липсата на обществена информираност, езиковите и културни различия и административни въпроси затрудняват интеграцията на имигрантите

22/05/2014 |

През погледа на Мохамед Али - пример за успешна интеграция в България

За да бъдат интегрирани имигрантите, е необходимо да бъде преодоляна езиковата бариера и културните различия. Това сподели Мохамед Али, който преди 32 години е напуснал Тунис и е избрал България за свой дом. В интервю пред Дарик радио той разказа част от своя житейски опит, който е успешен пример за интеграция в българското общество.
Повече

Толерантността на българите зависи от страната на произход на имигрантите

15/05/2014 |

Това съобщи Йордан Боянов, координатор на проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество"
Повече

Афганистанецът Саид Азими: България за мен е втора родина

12/05/2014 |

В ефира на Дарик радио той сподели своята лична история за престоя си в България и разказа за проблемите на имигрантите в страната

Проект "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество" представя в ефира на Дарик радио личните истории на имигрантите в България. Основна цел на проекта е да запознае обществото с предизвикателствата, пред които се изправят имигрантите у нас и трудностите, които срещат като чужденци. Повече

В. Захариева: Повечето имигранти у нас имат работа и не биха натежали на социалната система

10/04/2014 |

Идеята на проекта "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество" е да се информира мащабно българското общество за интеграцията на имигрантите в страната. В третата поредна година на проекта ще бъдат надградени усилията от предходните две, като ще се даде възможност чрез по-голяма кампания да се види какви са проблемите и казусите, с които имигрантите в България се сблъскват. Повече

Мохамад Аубармауи: Имигрантите са посланици на България пред света

08/04/2014 |

Идеята на проекта "Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество" е да се информира мащабно българското общество за интеграцията на имигрантите в страната. В третата поредна година на проекта ще бъдат надградени усилията от предходните две, като ще се даде възможност чрез по-голяма кампания да се види какви са проблемите и казусите, с които имигрантите в България се сблъскват. Повече

Основен проблем при интеграцията на имигрантите е обществената неинформираност

03/04/2014 |

Пребиваването на имигрантите у нас е затруднено и от липсата на достъпна информация за техните права и затруднената комуникация с институциите

Като основен проблем, свързан с интеграцията на имигрантите в България, може да се посочи неинформираността на обществото. Липсата на информация е предпоставка за предубеденост и неразбиране. Това сподели в интервю пред Дарик радио инж. Мохамад Аубармауи, представител на сирийската общност в България. Повече

Публична покана по ПМС 69

28/03/2014 |

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
№ 001 / дата 28.03.2014г.
за: “Двумесечна ротация на изработените информационни визии с общо 70 позиционни точки за отразяване в Софийското метро”, в рамките на проект BG EIF 2012/01-03.02 “Национална информационна кампания за правата на имигрантите и по-доброто им възприемане от българското общество” финансиран от Годишна програма 2012 на Европейския интеграционен фонд“ Повече

Профил на имигранта в България

25/03/2014 |

Имиграцията не е ново явление за Европа, където съществуват дългогодишни традиции и практики на съвместно съжителство с големи имигрантски общности. В контекста на глобализацията и европейската интеграция обаче, миграцията постепенно се превръща в ключов политически, икономически и социален проблем.
Повече