Три причини да изберете облачно ERP решение за управление на вашия бизнес

Три причини да изберете облачно ERP решение за управление на  вашия бизнес

"Облачните" решения за управление не са новост за бизнеса. От години този род софтуери са предпочитан вариант за компании с различни размери и сфера на дейност по целия свят. Миграцията към облачните системи претърпя бурно развитие през последните 2 години, като отговор на извънредната ситуация, в която пандемията от Covid-19 постави световния бизнес.

За да отговори на големия интерес към подобен род решения, Microsoft пуска и за България облачна версия на своята най-разпространена ERP система Microsoft Dynamics 365 Business Central. Като партньор на Microsoft и компания с дългогодишен опит във внедряването на Business Central, Тим ВИЖЪН България предлага напълно локализирана версия на системата, отговаряща на всички изисквания на счетоводното законодателство в страната и прилагаща най-добрите счетоводни практики.

Облачната версия прави водещи решения като Business Central още по-достъпни за бизнеса в България и осигурява ползи като скалируемост, минимизиране на първоначалните инвестиции и още по-висока сигурност на данните.

Система за управление, която расте заедно с бизнеса

С течение на времето и до голяма степен с помощта на решенията за управление, бизнеса расте. Това е свързано неминуемо и с нарастване обема на информацията, както и броя на потребителите на системата. Каквито и да са възможностите на фирмения сървър, те далеч не могат да се сравняват с гъвкавостта, която предлага облачното пространство.

То може безпроблемно и на далеч по-достъпна цена да подслони растящите нужди на софтуерното решение и увеличаващите се обеми данни, свързани с фирмения растеж.

Паралелно с това, SaaS (Software-as-a-Service) решенията позволяват на организациите да реагират бързо на променящата се бизнес среда, да планират и да управляват гъвкаво месечните си разходи. Лицензите за работа с Microsoft Dynamics 365 Business Central Online например могат да се увеличават или намаляват на месечна база, съобразно динамиката в дейността на компанията и нейните текущи нужди. Това дава много по-голям контрол върху разходите и помага за тяхното цялостно оптимизиране.

Минимизиране на инвестициите

Закупуването и поддържането на собствени сървъри, които да подслонят фирмената ERP система изисква значителни първоначална и текуща инвестиция. Като оставим настрана самата стойност за придобиване, която съвсем не е малка, към разходите трябва да се отнесат също и осигуряването на помещение с необходимата климатизация и контрол на достъп; изграждането на мрежова инфраструктура; наемането на квалифициран специалист или екип за поддръжка и обслужване и ред други.

Всичко това формира значително перо в разходната част на бюджета за всяка компания. Подобен разход става напълно излишен при използването на SaaS решение за управление, разположение в облачното пространство. За пример, Business Central Online е разположен изцяло в Azure - облачното пространство на Microsoft, ползването на което се покрива от лиценза на решението.

Сигурност

Тя си остава едно от основните притеснения на бизнеса във връзка с облачната среда и причина за колебание при вземането на решение за миграция към облака. И въпреки че информационната сигурност в наши дни е ключов проблем, използването на облачни решения за управление не води до повишаване на рисковете. Напротив, професионалните центрове за данни разполагат с множество нива на защита и поддържат отдели специалисти, чиято основна задача е да гарантират сигурността на данните. Те първи научават за най-новите заплахи, както и за начините да им се противодейства. Такова ниво на защита е трудно да бъде подсигурено по отношение на фирмените сървъри, освен ако не говорим за големи корпорации с нужните ресурси да поддържат отдели от специалисти по информационна сигурност.

За пример, Microsoft Dynamics 356 Business Central Online използва Azure AD (Active Directory) като метод за автентикация на достъпа като паралелно с това цялата информация в системата се криптира за осигуряване на още по-високо ниво на сигурност. В облачното пространство фирмените данни и транзакции се съхраняват в изолирани бази данни с подсигурени сценарии за бекъп и възстановяване при нужда.

За да обобщим всичко казано до тук, "облачните" системи за управление на бизнеса осигуряват сигурност и могат да растат заедно с бизнеса, като същевременно снижава размера на нужната първоначална инвестиция и прави водещи решения като Business Central достъпни за още повече организации, независимо от техния размер и сфера на дейност. В допълнение не може да не споменем гъвкавостта на облачните системи и това, че разположена там системата за бизнес мениджмънт ще бъде на разположение на всеки оторизиран служител, независимо дали се намира на работното си място, в домашния офис или на път, и без значение по кое време се нуждае от нея.

Microsoft Dynamics 365 Business Central е една от най-разпространените в световен мащаб системи за управление на бизнеса. Като достоен наследник на популярното ERP решение Microsoft Dynamics NAV (NAVISION), системата позволява на компаниите да управляват всички ключови за бизнеса им процеси от едно място, като същевременно осигурява цялостен поглед върху различните аспекти от дейността им в реално време. Системата обхваща направления като управление на счетоводство и финанси, покупки и продажби, задължения и вземания, производствена дейност, управление на складове, проекти и ред други.

Тим ВИЖЪН България е сред водещите български интегратори на системи за управление и анализ на бизнеса и има дългогодишен опит в проектирането, изграждането и внедряването на цялостни дигитални решения, базирани на признати в цял свят софтуери като Microsoft Dynamics и Tableau.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.