Три ключови тенденции при SaaS технологиите, които ще променят пазара

Три ключови тенденции при SaaS технологиите, които ще променят пазара

Пандемията от COVID-19 продължава да ускорява дигиталната трансформация в компании по целия свят. Бизнесът все повече разчита на цифровите технологии, тъй като реагира на бързо променящите се бизнес условия.

Големи и малки предприятия се насочиха към базиран на облак софтуер като услуга (SaaS) като част от стратегии за непрекъснатост на бизнеса, за да издържат на смущения, предизвикани от пандемията и други фактори, пише business.com.

Пазарното и оперативното въздействие на пандемията продължава да се усеща върху индустриите заради прекъсванията по веригата на доставките. Ето как ще се развива и SaaS пазара.

Нарастващото пазарно търсене

Глобално проучване на McKinsey сред ръководители установява, че компаниите са ускорили дигитализацията на взаимодействието между клиентите и веригата на доставки и на своите вътрешни операции с три до четири години. Проучването също така разкрива, че делът на дигиталните или дигитално активираните продукти в техните портфейли се ускорява със седем години. Анкетираните в проучването също така посочват, че очакват повечето от тези промени да бъдат дълготрайни и вече инвестират, за да ги запазят.

Тази скоростна дигитална трансформация също ускорява търсенето на SaaS решения. SaaS остава най-големият пазарен сегмент, като според Cisco 75% от всички облачни натоварвания и изчислителни инстанции ще идват от SaaS приложения.

Малките и средните предприятия подхранват част от този растеж. Според доклад за състоянието на облака от Flexera почти една трета от малките и средни предприятия са похарчили повече от 1,2 млрд. долара за SaaS. Тези разходи ще се увеличат заедно с нарастващото използване на облака. В резултатите от проучването 50% от малките и средни предприятия казват, че използването на облак ще бъде по-високо от първоначално планираното.

Данните от компанията за управление на SaaS Blissfully показват рязка възходяща траектория на разходите на малкия бизнес за SaaS. Използването и търсенето на SaaS технологии ще продължат да нарастват, тъй като предприятията се отдалечават от локални решения към облачно базирани SaaS решения.

До края на 2021 г., според прогнозите в доклада на IDC FutureScape 2021, поуките, извлечени от пандемията, ще накарат 80% от предприятията да въведат механизми за преминаване към облачно ориентирана инфраструктура и приложения два пъти по-бързо в сравнение с времето отпреди пандемията.

Повишени възможности за вертикално фокусирани SaaS решения

Тъй като преминаването към облака се ускорява, фирмите търсят SaaS решения, които конкретно са насочени към болните точки в тяхната индустрия. Това отваря възможност за SaaS компаниите да разработят вертикални решения, които са специално създадени за конкретни сектори. Така ще се предостави повече бизнес стойност и по-добри резултати на по-тясна целева потребителска база.

Тези специфични за индустрията SaaS решения също предоставят ползи в областите на по-добра информация за клиентите и подобрено управление на данните.

Все повече SaaS компании започват да използват тази пазарна възможност. Вертикалните SaaS технологии също ще продължат да се насочват към мобилни устройства, за да отговорят на нуждите на все по-мобилното общество.

Оперативни предизвикателства

SaaS компаниите, подобно на много технологични компании, са изправени пред оперативни предизвикателства при наемането на таланти и поддържането на отдалечена работна среда. Войната за таланти в технологичните области е ожесточена и конкуренцията продължава да се увеличава. В доклада на IDC FutureScape се казва, че компаниите ще се справят с недостига на таланти за разработчици и анализи на данни, като се обърнат към гъвкави източници персонал.

В тази свръхконкурентна среда за наемане на работа SaaS компаниите ще трябва да преразгледат своите стратегии за привличане на таланти. Това включва привличане на по-широк кръг от квалифицирани кандидати, тъй като нормите за дистанционна работа, обусловени от пандемията, елиминират изискванията за преместване. Това разширява групата за наемане.

За да привлекат таланти, SaaS компаниите също ще трябва да адаптират политиките за служителите, които позволяват гъвкави работни условия, включително дистанционна работа. Дистанционната работа нараства е през последното десетилетие и се очаква тази тенденция да продължи.

Политиките за работа от вкъщи са привлекателни за служителите. Близо 43% от респондентите в проучване на getAbstract заявяват, че искат да работят дистанционно през по-голяма част от времето занапред. Освен това, проучване на PwC сред ръководители и офис служители разкрива широка подкрепа за постоянна гъвкава работна седмица (и може би работен ден): 83% от офис служителите искат да работят от вкъщи поне един ден в седмицата.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.