На хартия, в Excel, със софтуер: Как дигиталната трансформация на управлението на договори помага на бизнеса

На хартия, в Excel, със софтуер: Как дигиталната трансформация на управлението на договори помага на бизнеса

На 2 юни се проведе уебинарът "Дигитална трансформациия: Интелигентно управление на договори", организиран от сп. Enterprise.

Управлението на договори е важен аспект от дейността на всяка компания, пренебрегването на който може да доведе до огромни финансови загуби и сериозни правни последици за организациите.

Гл.ас. д-р Петър Ташев, мениджър бизнес развитие i-facility.bg, очерта предимствата и недостатъците на управлението на договори на хартия, в таблица в Excel и чрез софтуер.

Управлението на договорите на хартия е познато, но търсенето е трудно и прегледът от разстояние е невъзможен, коментира той.

Таблицата в Excel дава възможност за преглед от разстояние, но има необходимост от непрекъснато обновяване, както и се допускат повече грешки.

При софтуера за управление на договори е необходима първоначална инвестиция, първоначално въвеждане на данни, но след тези усилия цялата информация е на едно място, има възможност за отдалечен достъп, както и възможност за създаване на темплейти и попълване на конкретни клаузи.

Вяра Савова, правен сътрудник в KDBMLaw (юридическа кантора Калдамуков, Динев, Близнакова и Мандаджиева), коментира правните аспекти на сключването на договори от разстояние и видовете електронни подписи.

Обикновеният и усъвършенстваният е-подпис имат правна сила, която е равностойна на тази на саморъчния подпис, когато това е уговорено между страните по договора. Квалифицираният е-подпис е приравнен на саморъчен подпис по силата на закона, подчерта тя.

Тя представи и специфики при използването на електронен подпис в договорния процес.

Йордан Карабинов, управляващ съдружник, Контро, представи софтуерния продукт за управление на договори. С него се елиминира хартията, анализира се информация в реално време и се съкращава времето за създаване, одобрение и контрол на разходите.

Програмният продукт предлага възможност за предваритено дигитално одобрение на разходите и договорите, вземане на управленски решения на базата на реална информация в реално време. Възможно е и създаване на предложения за договор, електронно одобрение, вкл. и на фактури, следене изпълнението на етапите, известия по електронна поща, справки по различни показатели и т.н.

Официален партньор на събитието: Контро

Партньор на събитието: БГФМА

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.