Интегрираните системи за управление са в основата на дигиталната трансформация на бизнеса

Интегрираните системи за управление са в основата на дигиталната трансформация на бизнеса

Автор: Team Vision Bulgaria

ПР публикация

Дигиталната трансформация е тема, която вълнува компаниите от доста време, но ситуацията от последната една година я превърна от тенденция в необходимост за бизнеса. В условията на внезапни промени, когато гъвкавата адаптация е единствения шанс за развитие, много компании видяха в ускореното въвеждане на дигиталните технологии не само възможност да се приспособят към "новото нормално", но и път за постигане на устойчивост и конкурентоспособност в сложната и несигурна бизнес среда, която ни очаква занапред.

Според актуални проучвания по темата преобладаващата част от компаниите смятат, че дигитализацията на ключови бизнес операции и процеси ще е в основата на преодоляването на последствията от пандемията, като преминаването към по-висока автоматизация и отдалечена работа се очертават като трайни тенденции и след нормализирането на ситуацията.1

Системите за управление винаги са били в основата на дигиталната трансформация на бизнеса. Някои от основните направления, в които те допринасят за постигането на по-висока устойчивост и ефективност, особено в текущата сложна обстановка са:

  • Оптимизирането и автоматизирането на вътрешните операции и бизнес процеси;
  • Осигуряване на индивидуално отношение и запомнящо се клиентско обслужване;
  • Повишаване ефективността на работа на служителите независимо от условията, при които работят - на място в офиса или дистанционно.

Дигитализацията на вътрешните операции и бизнес процеси носи устойчивост за бизнеса

Водещите съвременни ERP системи, като Microsoft Dynamics 365 Business Central, осигуряват цялостен поглед върху всичко, което се случва в компанията и помагат за вземане на навременни и добре обосновани решения в критични ситуации. Те подпомагат гъвкавото пренастройване към внезапните промени, характерни за несигурната бизнес среда сега и занапред и повишават устойчивостта на бизнеса.

Цялостен поглед върху състоянието на бизнеса

Модерните ERP решения стоят в центъра на бизнеса и акумулират в себе си информация за всички отделни направления от дейността на компанията. Тази изчерпателна информация дава основа не само за вземането на по-бързи и ефективни решения, но и за идентифициране на проблемни области, неефективни процеси и губещи дейности. Идентифицирането и отстраняването на такива "пробойни" в бизнеса подпомага снижаването на разходите и повишаването на неговата устойчивост.

Гъвкава верига на доставките

Модерните решения за управление на бизнеса осигуряват информация в реално време по редица фактори, свързани с гарантирането непрекъснатост на доставките и поддържане на оптимално равнище на складовите наличности. Вградените в системите елементи на изкуствен интелект повишават точността на прогнозирането и планирането, като същевременно минимизират разходите и позволяват успешното управление на сложни вериги на доставки в несигурна и бързо променяща се среда.

Автоматизиране на бизнес процесите

Настоящата ситуация на дистанционна работа, социална дистанция и внезапни промени представлява значително предизвикателство пред служителите на всяка компания. Автоматизирането на рутинно повтарящи се бизнес процеси и осигуряването на възможност да работят ефективно от офиса или дистанционно, намалява натиска върху служителите, повишава тяхната производителност и освобождава време за други дейности, които могат да допринесат за успеха на компанията.

Дигиталната трансформация на търговския процес повишава клиентската удовлетвореност и стимулира продажбите

Автоматизирането обхваща не само протичащите във фирмата бизнес процеси, но и външната комуникация на компанията с нейните клиенти. Според Forrester Predictions 2021 повече от 60% от специалистите по продажби в B2B сектора ще разчитат на автоматизация и изкуствен интелект (AI) в дейността си.

Изкуственият интелект подобрява качеството на взаимоотношенията с клиентите

Доверието и персоналното отношение към всеки клиент са ключа към високите продажби в съвременния пазар и изкуственият интелект в модерните CRM решения играе важна роля в това направление. В решения като Microsoft Dynamics 365 Sales, AI технологиите съдействат за оценяване качеството на взаимоотношенията с потребителите и дори могат да генерират препоръки за тяхното подобряване. По този начин системите гарантират, че нито един клиент не бива забравен, а търговците могат с един поглед да се ориентират кои от тях имат нужда от допълнително внимание и какво могат да предприемат, за да "затоплят" отношенията и да си гарантират успех.

Интелигентни продажби в кратки срокове

Съвременните системи за управление на продажбите разполагат с мощни алгоритми, които на база на събраната информация, могат да дадат оценка какви са шансовете за реализиране на всяка отделна сделка. Това от своя страна подпомага търговските екипи да подредят действията си по приоритет, така че да затворят бързо най-перспективните продажби и да осигурят на компанията си така необходимия прилив на свежи парични потоци.

По-висока ефективност на работа

В ситуация, в която целия бизнес може да разчита на продажбите не само за развитието си, но и за своето оцеляване, търговските екипи трябва да разполагат с мощни инструменти, които да пестят време и да повишават тяхната ефективност на работа.

Съвременните CRM системи са оборудвани с всичко от възможност за сканиране на визитки и автоматизирано разнасяне на информацията в профила на клиента; през интеграция с пощенски кутии, която позволява с един клик да се съхранява информация от мейли и да се проследява комуникацията с клиента; възможност мигновено да се трансформират мейли в оферти и поръчки, та чак до умни аларми, които напомнят за предстоящи активности. Всичко това помага за освобождаване на търговците от губещи време рутинни задачи и им дава възможност да правят точно това, което умеят най-добре - да печелят клиенти и да затварят сделки.

Дигитализацията на бизнеса е сред основните направления не само за справяне с настоящата сложна ситуация, породена от продължаващата пандемия, но и за гарантиране на устойчивост и развитие в едно бъдещето, което дълго ще носи белезите, нанесени от Covid-19. За да осигурят на компаниите подходящите за тях дигитални решения, на преден план излизат интегрираните бизнес платформи като Microsoft Dynamics 365, предлагащи съвкупност от функциониращи както поотделно, така и съвместно инструменти, насочени към управление на различните аспекти на бизнеса и продажбите, провеждане на анализи и подпомагане на комуникацията и ефективността на работа. Тези платформи дават на компаниите свободата да изберат нужните им компоненти и да изградят персонализирано решение според особеностите и текущите потребности на дейността си - решение, което да подкрепи със силата на технологиите бизнеса им в настоящия момент и в бъдеще.

1 - How business can emerge stronger - CEO Panel Survey - PwC

Тим ВИЖЪН България е сред водещите български интегратори на системи за управление и анализ на бизнеса и има дългогодишен опит в проектирането, изграждането и внедряването на цялостни дигитални решения, базирани на признати в цял свят софтуери като Microsoft Dynamics и Tableau.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.