Инициативата "Предприемачи в клас" управлява дейността си с помощта на водещо CRM решение от Тим ВИЖЪН България

Инициативата "Предприемачи в клас" управлява дейността си с помощта на водещо CRM решение от Тим ВИЖЪН България

Инициативата "Предприемачи в клас" вече управлява дейността си в подкрепа на българското образование с помощта на водещото CRM решение Microsoft Dynamics 365 Sales, внедрено от българската софтуерна компания Тим ВИЖЪН България.

"Предприемачи в клас" е инициатива на сдружение ИНКРЕДА - сдружение с нестопанска цел в обществена полза - чиято мисия е да вдъхновява и променя нагласите на учениците в България чрез споделянето на истински предприемачески истории, които пренасят добрите примери от бизнеса в клас. Тази мисия се постига чрез организирането на различни типове събития в присъствен, онлайн и видео формат, в рамките на които успешни предприемачи разказват за своя опит и професионален път пред ученици от училищата в цялата страна.

Постоянно растящия брой събития и нуждата да се поддържа успешна и проследима комуникация с множество представители на бизнеса и училищата е сред основните причини екипът на инициативата да потърси технологично решение, което да подпомогне тяхната дейност.

Богатата функционалност на CRM решението Microsoft Dynamics 365 Sales и достъпните условия на Microsoft спрямо организации с нестопанска цел, правят софтуерната система правилното решение за нуждите на "Предприемачи в клас", а Тим ВИЖЪН България - предпочитаният технологичен партньор за реализирането на този проект.

"Възможността да разполагаме с единна система, в която лесно да можем да проследяваме комуникацията с всеки учител/училище и предприемач, и отделните детайли, свързани с провежданите от нас събития облекчи значително дейността на "Предприемачи в клас" - споделя Мира Кръстева, директор на инициативата. "Използването на CRM системата Microsoft Dynamics 365 Sales ни помогна да автоматизираме голяма част от нашата работа и да съкратим времето, необходимо за организиране на събитията и проследяване на обратната връзка от тях. За нас беше много важно да изолираме възможността от разминаване на данни или неволни грешки" - допълва още тя.

В рамките на проекта екипът на Тим ВИЖЪН България реализира цялостното внедряване и настройка на CRM решението, както и интеграцията му с ред други облачни приложения от семейството на Microsoft, сред които Power Automate, Dynamics 365 Customer Voice, Power Apps Portals, които да обхванат в максимална степен различните аспекти от дейността на "Предприемачи в клас".

Важна част от проекта е и реализирането на изцяло обвързан с Microsoft Dynamics 365 Sales потребителски портал, който улеснява регистрацията на училища и предприемачи за участие в инициативата и автоматизира въвеждането на данните директно в CRM системата. Интегриран със сайта на "Предприемачи в клас" и неразличим от него, порталът предоставя информация за планирани предстоящи събития и подпомага връзката между училищата от една страна и предприемачите, които искат да споделят своя опит и професионален път с техните ученици от друга.

CRM решението също така предоставя широк спектър от справки и отчети, които подпомагат екипа на "Предприемачи в клас" при проследяване изпълнението на постигнати договорености и поети ангажименти. Възможностите за реализиране на мейлинг кампании директно в рамките на системата позволяват прецизно таргетиране на точните адресати с подходящата за тях информация, както и проследяване на обратната връзка и резултатите от проведените активности.

Успешното внедряване и използване на системата позволяват на "Предприемачи в клас" да разшири обхвата на своята дейност и да достигне със своите инициативи до още повече ученици в цялата страна.

Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Sales е част от семейството бизнес решения Microsoft Dynamics 365 - съвкупност от интелигентни облачни приложения, която обединява по уникален начин ERP и CRM функционалности. Създаден специално, за да подпомогне търговската дейност на компаниите и комуникацията им с техните клиенти и партньори, Microsoft Dynamics 365 Sales извеждат маркетинга, продажбите и потребителското обслужване на ново, по-високо равнище, гарантира висока клиентска удовлетвореност и лоялност и е предпоставка за постигане на значими конкурентни предимства.

Тим ВИЖЪН България

Тим ВИЖЪН България е след водещите консултантски компании в страната, специализирана в моделирането, разработването и внедряването на софтуерни системи за управление и анализ на бизнеса. Като партньор на Microsoft и Tableau компанията може да предложи на клиентите си системи за бизнес мениджмънт на световно ниво. С над 23 години опит и множество успешно реализирани проекти зад гърба си, Тим ВИЖЪН България може да се похвали с проекти в почти всички ключови отрасли на икономиката.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.