Големият бизнес инвестира приоритетно в облака, но се сблъсква и с предизвикателства

Големият бизнес инвестира приоритетно в облака, но се сблъсква и с предизвикателства

Облакът остава дългосрочен инвестиционен приоритет за 70% от големите корпорации, въпреки настоящите макропрепятствия и забавянето на растежа на корпоративните разходи.

Това са констатациите от най-новото проучване на Tata Consultancy Services сред висши бизнес лидери по целия свят за облака и бизнес иновациите (Connected Future: How Cloud Drives Business Innovation). Мениджърите управляват организации с над 1 милиард долара годишни приходи от множество сектори в Азия, Европа и Северна Америка. Повечето от компаниите отчитат годишни приходи над 5 милиарда долара.

Резултатите показват, че иновациите са основен двигател на инвестициите в облака, като 59% от участниците съобщават, че облакът е от решаващо значение като катализатор за иновации за бъдещето на тяхната организация.

Това изглежда особено вярно за изкуствения интелект (AI): 75% от респондентите са инвестирали в AI и възможности за машинно обучение през последните две години, докато 78% планират да направят това през следващите 12-24 месеца. И двете технологии са силно зависими от достъпа до големи количества данни и мащабируемост чрез облак.

Проучването установява също така, че мнозинството от фирмите - 67%, използват облачни технологии за постигане на целите за устойчивост. Общо 43% обаче съобщават за затруднения при разбирането на въглеродните отпечатъци на доставчиците на облачни услуги. Това предполага, че докато повечето респонденти виждат облака като важна - и засега успешна - част от тяхната стратегия за устойчивост и все повече използват облачни инструменти, за да оценят собственото си въглеродно въздействие, сега те изискват същата видимост от своите доставчици на облачни услуги.

Като цяло, въпреки значителния напредък през последните години, проучването разкрива, че бизнесът все още има да извърви дълъг път, за да разгърне пълната мощност и потенциал на облака.

Индустриалните облаци или вертикалните облаци бързо се очертават като бърз път към придобиване на по-голяма бизнес експертиза и възможности, като огромното мнозинство от анкетираните представители на организации (73%) съобщават, че вече ги оценяват, приемат или използват в бизнеса.

Компаниите искат да участват в цифрови екосистеми, но повечето все още са далеч от осъзнаването на пълната им стойност: 66% от предприятията все още са в най-ранните етапи на преход към зрели цифрови екосистеми.

Критичният недостиг на умения продължава да засяга бизнеса в облачното пространство, като над половината (до 52%) от анкетираните съобщават за липса на пълни умения в облака в компанията.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.