ЕС прави още една крачка към приемането на нова рамка за европейска цифрова идентичност

ЕС прави още една крачка към приемането на нова рамка за европейска цифрова идентичност

Европейският парламент (ЕП) и Съветът на Европейския съюз (ЕС) са постигнали споразумение относно нова рамка за европейска цифрова идентичност (eID), съобщават от пресслужбата на Съвета.

Ревизираният регламент представлява ясна промяна на парадигмата за цифровата идентичност в Европа. Целта е да се осигури универсален достъп за хората и бизнеса до сигурна и надеждна електронна идентификация и удостоверяване, пише в съобщението.

Съгласно новия закон държавите от ЕС ще предложат на гражданите и бизнеса дигитални портфейли, които ще могат да свързват техните национални цифрови идентичности с доказателство за други лични качества (напр. шофьорска книжка, дипломи, банкова сметка). Гражданите ще могат да доказват самоличността си и да споделят електронни документи от дигиталните си портфейли с едно натискане на бутон на мобилния си телефон.

Новите европейски портфейли за цифрова самоличност ще позволят на всички европейци да имат достъп до онлайн услуги с националната си цифрова идентификация, която ще се разпознава в цяла Европа, без да се налага да използват лични методи за идентификация или ненужно споделяне на лични данни.

Потребителският контрол гарантира, че ще бъде споделена само информация, която трябва да бъде споделена.

Портфейлът ще бъде безплатен за използване от физически лица по подразбиране, но държавите от ЕС могат да предвидят мерки, за да гарантират, че безплатното използване е ограничено до непрофесионални цели.

Страните ще предоставят безплатни механизми за валидиране само за проверка на автентичността и валидността на портфейла и самоличността на доверяващите се страни.

Компонентите на приложния софтуер ще бъдат с отворен код, но на държавите членки се предоставя необходимата свобода на действие, така че поради основателни причини специфични компоненти, различни от инсталираните на потребителските устройства, да не могат да бъдат разкривани.

Съветът на ЕС и ЕП постигнаха временно споразумение за цифровата идентичност през юни, припомня се в съобщението. Последва задълбочена поредица от технически срещи, за да се завърши текст на законодателството, който да позволи финализиране на досието.

Ще продължи техническата работа за завършване на правния текст в съответствие с временното споразумение. Когато бъде финализиран, текстът ще бъде представен на представителите на държавите членки за одобрение.

След правен/езиков преглед преработеният регламент ще трябва да бъде официално приет от Парламента и Съвета, преди да може да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила.

Предложената нова рамка изменя регламента от 2014 г. относно електронната идентификация и доверителните услуги за електронни трансакции на вътрешния пазар (регламент eIDAS).

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.