Четири причини компанията ви да се нуждае от BI софтуер

Четири причини компанията ви да се нуждае от BI софтуер

ПР материал на ТимВИЖЪН България

Правилното използване на данните от години е тема № 1 за бизнеса. Неизчерпаемите възможности, които се крият в трупаната от компаниите информация предлагат възможности, от които нито един бизнес не може да си позволи да не се възползва.

Съвременните софтуерни системи за бизнес анализ, като Tableаu, предлагат мощни и същевременно интуитивни за използване функционалности, които поставят данните в ръцете точно на хората, които имат най-голяма полза от тях в ежедневната си работа.

Централизирана информация и единна версия на истината

Източниците, от които една компания акумулира данни, са многобройни. Информация за реализирани продажби, данни от партньори и доставчици, обратна връзка от потенциални и реални клиенти, данни за пазара и действията на конкуренцията и ред други. Съпоставени с помощта на правилния инструмент, тези разнородни данни са в състояние да изградят прецизна картина на състоянието на компанията и да послужат за подобряване дейността ѝ в множество различни направления:

  • - вземане на стратегически решения;
  • - идентифициране на пазарни тенденции и разработване на нови стратегии, подходи, комуникационни канали и кампании;
  • - разработване на нови продукти и услуги;
  • - повишаване на клиентската удовлетвореност;
  • - идентифициране на неефективни канали и оптимизиране на доставките и ред други.

Често обаче компаниите нямат пълноценен достъп до тази цялостна информация, тъй като различните източници са на разположение на различни отдели или екипи. Централизирането на информацията е сред основните преимущества на съвременните BI системи. Тяхната способност да се свързват към различни източници на данни и да представят на един екран информацията в нейната взаимовръзка дава възможност на отделните специалисти или екипи да търси в нея отговори и закономерности, които са свързани конкретно с тяхната сфера на дейност. По този начин софтуерните решения за анализ са в състояние да премахнат ограниченията пред използването на данните и да изградят една информационна среда, валидна за цялата организация.

Различен поглед върху данните

Софтуерите за анализ на данни са изключително полезни със способността си да представят на отделните потребители различен поглед към една и съща информация. Колко често при представяне на отчет или графика сме чували "А как биха изглеждали нещата, ако вземем предвид даден показател?". Стандартните методи за репортинг дават малка възможност да реагираме в подобни ситуации, тъй като е трудно да сме подготвени предварително за всички подобни потенциални въпроси.

Решенията за визуален анализ като Tableau обаче ни позволяват мигновено и само с няколко клика да модифицираме параметрите на разглежданите данни, за да отговорим на поставените въпроси. Нещо повече, взаимосвързаните графики, чрез които илюстрираме данните си, позволяват също така да видим какви други промени можем да очакваме, ако променим дадена величина и ни показват една цялостна динамична картина на бизнеса.

Данните, точно когато се нуждаем от тях

Скоростта, с която се случва анализа на данни винаги е била от първостепенно значение за компаниите. В бизнеса, полезността на данните намалява обратно пропорционално на тяхната възраст. Дори и днес, във време, когато дигиталните технологии са основа за "новото нормално" много компании все още продължават да прилагат централизиран модел на работа с данните. При него един отдел, най-често IT, подготвя отчети и справки по поръчка на останалата част от организацията. Този модел често води до забавяне в подготовката на въпросните справки, а оттам и до по-ниска ефективност на работата. Представете си, че данните ясно показват дадена пазарна тенденция, която се развива в момента и засяга фирмата, но отдел "Маркетинг" научи за нея едва след 2 седмици, когато получи исканата справка. В динамичната съвременна пазарна среда това е недопустимо.

Бързината на изграждане на справки и анализи е сред най-важните предимства на съвременните self-service системи за анализ на данни. При тях най-актуалната информация е на разположение на фирмените екипи още в момента на нейното възникване и може незабавно да се използва като основа за вземането на решения и превръщането им в печеливши действия. Софтуерни системи като водещия инструмент Tableau позволяват във всяка организация лесно да бъде изградена информационна среда, която осигурява на всеки служител достъп до подходящите за неговото ниво данни без при това да се рискува сигурността на информацията.

Изграждане на корпоративна култура, базирана на данните

В съвременната динамична пазарна среда правилното използване на данните се е превърнало в отличителен знак на пазарните лидери - компании, чиято цялостна дейност се базира на правилното и пълноценно използване на данните. Модерните интуитивни BI решения със своя лесен за употреба интерфейс и интелигентни функционалности като задаване на въпроси към данните на естествен език (Natural Language Processing - NLP) позволяват на все по-широк кръг потребители без специфични технически познания да прилагат силата на данните в своята ежедневна дейност. По този начин аналитични решения като Tableau се превръщат в основа на фирмена култура, промотираща данните като начин за постигане на висока ефективност на работа, удовлетвореност на екипа, единна визия и изграждане на силно пазарно присъствие.

Tableau - нов поглед върху данните

Tableau е семейство Business Intelligence (BI) решения, което вече 9 поредни години неизменно заема лидерска позицията в сектора на системите за бизнес анализ според престижната класация Gartner Magic Quadrant.

Изградено, за да помогне на хората да виждат и разбират по-добре данните, Tableau налага стандартите за качество при съвременните BI системи и помага на десетки хиляди компании да използват информацията като свое конкурентно предимство. С интуитивният си и лесен за работа интерфейс, Tableau дава възможност на компаниите да изградят цялостна фирмена култура, базирана на анализа и пълноценното използване на данните.

Като партньор на Tableau в България, Тим ВИЖЪН България предоставя пълен спектър от услуги, свързани с внедряване и пълноценното използване на решението.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.