Кирил Иванов: Експортно - ориентираните компании са във фокуса на нашите инвестиции

CSC0709

Своя презентация направи и г-н Кирил Иванов от BlackPeak Capital – това е един от последните фондове,  финансирани по JEREMIE. „Размерът на фонда е 10 млн. евро, като има 5% самоучастие на управляващите партньор. Целта е привличане на местни и международни дялови инвеститори и достъп на МСП до капитали“, обясни г-н Иванов.

Той посочи, че бенефициентите са малки и средни предприятия, с годишен оборот до 50 млн.  лева и до 3 000 служители. Компаниите трябва да са регистрирани в България и да осигуряват инвестиции в страната, фондът е ко-инвестиционен. „Формата на инвестиране е през дялово финансиране и мецанин финансиране. Размерите са до 35% от фонда в средни предприятия и до 20% в малко предприятие. Делът на собственост може да бъде мажоритарен или миноритарен“, каза още Иванов.

Инвестиционната стратегия на фонда предвижда във фокуса на компанията да попадат малки и средни предприятия с история на пазара и с годишен оборот между 3 и 25 млн. евро. "Разглеждаме проекти с потенциал за растеж. Желанието ни е да се фокусираме в сектори, които имат потенциал за структурни промени  и пазарна консолидация. Предпочитаме водещи компании с водеща роля в своята сфера, нишови играчи, експортно-ориентирани. Мениджмънта и собствениците на потенциалните за финансиране предприятия са най-важните за нас", коментира експертът.

Като ползи за малкия и среден бизнес, Кирил Иванов посочи достъпа до капитали, тъй като често пъти тези компании нямат възможност да получат банков капитал и тогава фондът би могъл да предостави финансиране. Като преимущество експертът изтъкна и възможността за консултация от професионален екип с голям опит в компании, които са работили в сферата на придобивания и сливания и това им дава възможност за широк поглед върху пазара.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.