Адв. Стивасарева: Нелоялните практики са опасни за общностния пазар и за здравословната икономика

000_5360

Темата "Нелоялните търговски практики в Европа" беше презентирана от адв. Таня Стивасарева, мениджър в Адвокатско съдружие EY. Мнението на Европа е, че  картелните практики са антиконкурентни и не трябва да бъдат допускани, каза експертът.  

Нелоялните практики се случат във всички вериги на търговията. В последните години настъпиха значителни промени, значителната интеграция доведе до структурни промени. Това доведе до създаване на различни организации, които да защитават потребителите. Появиха се и собствени търговски марки, които се явяват конкуренция на останалите марки. Това доведе до дисбаланс в търговските отношения, но това, което е важно е да не се злоупотребява, каза адв. Стивасарева.

"Нелоялните практики са опасни за общностния пазар и за здравословната икономика и трябва да бъдат прекратени. Според проучване на ЕК 96% от запитани от цялата верига на доставки са посочили, че са били жертва на нелоялни търговски практики", коментира тя.

Стивасарева направи преглед на работата на Европейската комисия за борба с нелоялната конкуренция. През 2010 г. ЕК създаде Форум  на високо равнище за по-добре функционираща верига на предлагането на храни. В рамките му беше създадена експертна груап по договрните практики между стопанските обекти. Малко по-късно бяха приети принципи и мерки за почтени нелоялни практики във вертикалните отношения в рамките на веригата на доставки на храни.

През 2013 г. е приета  доброволна система за съблюдаване на принципите за нелоялни практики. Тази инициатива се базира на 2 документа - всяка фирма от Европа може да стане член на тази инициатива. От България 26 фирми участват в тази инициатива. Те имат и документ, в който се казва защо трябва да се присъедини дадена компания към иницитивата.

През 2012 г. ЕП прие резолюция за нелоялните търговски практики. През 2013 г. е създаден Европейски план за действия в областта на търговията на дребно и се приема Зелена книга за тези практики. Тогава се поставят и основите на обществена консултация, която завърши през 2014 г.  ЕК излезе с доклад, който анализира нелоялните търговски практики.

Кои са нелоялни практики:
- двусмислени договорни условия
-липса на писмени споразумения
- измемнения на договора със задна дата
- нелоялно прехвърляне на търговски риск
- непочтено използване на информация
- нелоялно прекратяване на търговските отношения
- териториално ограничение на доставките

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.