LinkedIn въвежда генерирани от изкуствен интелект предложения за рекламни текстове

LinkedIn въвежда генерирани от изкуствен интелект предложения за рекламни текстове

LinkedIn обяви подобрения на своята рекламна платформа чрез въвеждане на генерирани от изкуствен интелект предложения за рекламни текстове, за да рационализира създаването на B2B кампании.

Технологията, изградена върху усъвършенствани OpenAI GPT модели, извлича данни от страницата на LinkedIn и настройките на Campaign Manager, за да предложи рекламни заглавия и текстове, пише Insider Intelligence.

AI решението предоставя до пет препоръки за заглавия и рекламни текстове, което позволява на търговците да произвеждат подходящо съдържание по-ефективно.

Тестването на новата функционалност ще бъде насочено към избрана група англоговорящи клиенти от Северна Америка. Плановете са технологията да бъде разширена както географски, така и езиково.

С внедряването на предложения за рекламни текстове, генерирани от изкуствен интелект, LinkedIn адресира забележителна тенденция: 56% от маркетолозите са склонни да използват генеративен AI, за да създават повече съдържание за по-малко време. Общо 55% от търговците планират да използват генеративен AI за повишаване на производителността, така че да се фокусират върху задачи с висока стойност.

Това може значително да повиши производителността и да позволи на търговците да се съсредоточат повече върху създаването на запомнящи се кампании и изграждането на марките.

АI е дългогодишен компонент на маркетинговите решения на LinkedIn, като е неразделна част от точността на насочване и измерването на реализациите. Това най-ново допълнение — точно като последните предложения за писане, задвижвани от AI на платформата — демонстрира ангажимента на LinkedIn да инвестира непрекъснато във функции, задвижвани от изкуствен интелект.

Интегрирането на инструменти, базирани на AI, като Copy Suggestions, е добре дошло подобрение, което помага на B2B маркетолозите да облекчат работното си натоварване и да поддържат фокус върху задачи с висока стойност. Тъй като AI продължава да играе все по-важна роля в създаването на съдържание и управлението на кампании, LinkedIn демонстрира лидерство в сектора.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.