Linkedin – лидери на идеи

Linkedin – лидери на идеи

Автор: Явор Янкулов

Явор Янкулов e доктор по икономика, доцент в УНСС и мениджър обучения в E-training.bg

Добре познат е на читателите на сп. ENTERPRISE с множество статии и популярни публикации. Автор е на книгите "Продажбата е лесно нещо" и "Витамини за мениджъри".

Последната му книга отново е със силна и много актуална практическа насоченост - "Бизнес чрез Linkedin".

Експерт и консултант на редица компании по продажби и развитие на бизнеса в Linkedin.

Можете да го откриете в Linkedin - YavorYankulov

https://www.linkedin.com/in/yankulov-phd/

Ако се вгледаме внимателно в основните характеристики на присъстващите в Linkedin, лесно ще определим кое е най-отличимото за тях - те са работещи и професионалисти. Това е една изключително критична аудитория, която няма да реагира с лайк на наш пост само защото ни познава. Да отчетем и факта, че с голяма част от присъстващите в мрежата няма как да се познаваме лично. Как тогава може една публикация да достигне генерично да десетки хиляди души? Отговорът е прост - когато те я оценят като полезна и интересна, даваща им идеи и носеща полезно съдържание.

Стана популярно да се говори за маркетинг на съдържанието, изграждане на продуктов и корпоративен бранд, сторителинг. Висшата форма е Thought Leadership, което можем да определим като "лидерство в мисленето" или "лидерство в идеите".

Важното от бизнес гледна точка, особено за търговията и продажбите, е фактът, че е 90% от взимащите решения за покупка (В2В) се влияят от "Thought Leaders", а 50% отделят по 1 час дневно за запознаване с такава информация.

Лидер в мисленето (лидер на идеи) е физическо лице или организация, признати като авторитет в конкретна област, чийто опит високо се цени и се търси от останалите. Тяхното мнение влияе на другите хора при взимане на решение, особено в бизнеса!

Известни са ни и досега категориите "лидери на мнението" - малка, но съществена група потребители, чието мнение и оценка за даден продукт силно ще повлияят на останалите, както и малко по-различната категория "инфлуенсъри" - обикновено популярни личности, които могат да подтикнат към определени покупки, най-вече на принципа "стил на живот".

Лидерите на идеи се изграждат като такива най-вече чрез споделяне на професионално съдържание, което е ценно и полезно за другите в определена професионална сфера.

Какви са възможностите пред една организация или фирма да се изгради като лидер на идеи, при това чрез използване възможностите на Linkedin като професионална социална мрежа?

Основният отговор е: като развие своя съдържателна корпоративна страница.

Бизнес страници

Бизнес страници не са новост в социалните мрежи. Удобство при Linkedin е възможността автоматично да се индикират всички служители на компанията директно на корпоративната страница, както и самата страница да бъде отразена в личните им професионални профили. Тази тясна връзка индивид - компания е едно безспорно предимство, позволяващо тясно обвързване на професионалните лични и корпоративни публикации. Всички желани формати са налични - текст, видео, варианти на презентации, документи, статии с по-голям обем и пр. Удобство е, че корпоративните страници в Linkedin могат автоматично да насочват клиентите към нашия бизнес сайт, където последните да получат по-подробна информация, но на практика и самите корпоративни страници в мрежата могат да се развият като самостоятелен богат източник на съдържание.

Допълнително предимство е факта, че към основната корпоративна страница могат да се създадат продуктови подстраници, където конкретни бизнеси или брандове да бъдат представени по-професионално и задълбочено.

Така основната пътека на клиентското преживяване и запознаване с нашия продукт или бизнес, може да се очертае в следната последователност: интересен пост, който ни води към по-подробна публикация или дори статия на нашата корпоративна или продуктова страница в мрежата, откъдето потенциалният клиент може да премине директно към действие за покупка или, ако желае още информация, да бъде насочен към корпоративния ни сайт или интернет магазин. Този три стъпков модел: пост - страница - сайт, дава възможност плавно да доведем потребителя до самостоятелно и информирано решение за покупка. Или поне да проследим пътя на неговото клиентско преживяване и да определим къде и евентуално защо се прекъсва.

Събития.

Linkedin предлага възможност за изграждане на групи, което е полезно, но и познато от другите мрежи, а и не е по-различно като технология. През 2020-а се появи нещо, което според нас съдържа огромни възможности за търговските фирми - организиране на събития в мрежата.

Скритият потенциал на събитията не е само във факта, че могат да са "дистанционни". По-ценното е отличната възможност за продължителна и лесна комуникация с огромна аудитория. Технически едно събитие може да събере хиляди участници в рамките на месец. Нещо, което имахме възможност да проверим на практика и беше приятна изненада.

Самото провеждане на събитието предлага огромно разнообразие от възможности - мултимедийни презентации, реална пряка връзка с участниците, различни подгрупи и интеракции. Комуникацията с участниците може да продължи и дълго време след събитието - въпрос на технически настройки. Най-важно отново си остава съдържанието - да е разпознато като интересно и полезно. А за това никоя социална мрежа не може да помогне. То си остава ангажимент на бизнеса.

Споделете:

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.