Как ChatGPT може да ни помогне за рекламите във Facebook

Как ChatGPT може да ни помогне за рекламите във Facebook

След първоначалните възгласи около AI инструментите, в частност и ChatGPT, и множеството гръмки заглавия относно това как би заменило човека в ежедневната работа, е време да насочим вниманието си към реалната му употреба, а именно: асистиране при оперативната работа на специалистите.

Целта ни тук е максимално подробно да обясним ползата на ChatGPT, когато става дума за Facebook Ads.

Няма да акцентираме върху поредица от prompt-ове, от които няма да получите добавена стойност. Също така няма да наблегнем върху интеграции с други AI инструменти, използването на ChatGPT 4 (и неговите предимства) - важно е всеки с акаунт в OpenAI да може да направи посочените по-долу неща.

Кои са основните две направления във Facebook Ads, в които ChatGPT може да бъде наистина полезен?

Да ви направи кампания? Да ви настрои бюджет? Не, разбира се. Макар и да има такива насоки и идеи за prompt-ове, още сме далеч от възможността AI технология да вземе по-добро решение от човека.

При такъв тип въпроси ChatGPT обикновено дава единствено обобщена информация, която в някои случаи би била и остаряла. Затова е по-добре да се допитаме до официални източници или до статии в блогове с най-скорошна дата (и най-добра репутация), за да можем да си отговорим на този тип въпроси.

Основните две направления, в които ChatGPT може да бъде полезен инструмент, са дефиниране на аудиторията и рекламни текстове.

Нека разберем защо.

Дефиниране на аудитория, или защо винаги се чудим дали не сме изпуснали нещо

Имаме продукт (или услуга), който трябва да рекламираме във Facebook и Instagram. Съвсем естествено е да зададем аудитория, която да е подходяща за конкретния продукт. Възможностите на Facebook за дефиниране на аудитория са доста широки, но в най-често срещания случай си остава аудиторията по интереси.

И именно тук възниква въпроса - можем ли да дефинираме аудиторията по най-точен начин? Първосигналният отговор е "да", но Facebook често "крие" част от своите интереси. Настройването на аудитория се случва на ниво ad set.

Проблемът тук е, че ви дава само интереси, които са предварително определени и доста широки. Ние се стремим да дефинираме правилно и точно аудиторията, затова е нужен друг подход - чрез изписване. Когато започнем да пишем интересите, които бихме желали да включим, ни се предоставят предложения, възможно най-близки до това, което пишем (стига коренът на думата да съвпада).

Всичко, което е additional interests, няма как да бъде намерено, ако просто избирате browse и кликате на отметките.

И тук идва помощта на ChatGPT. С правилния prompt той би успял да ни асистира в намирането на правилните интереси, а в някои случаи бихме могли да определим и отделни ниши от интереси, с които да експериментираме (например A/B тест), за да видим коя аудитория би се представила по-добре.

Важно е да се спомене, че не всичко, което ChatGPT ни представи като отговор, може да бъде използвано на практика. Неговата основна роля е в това да ни подсети за интереси и да потвърди някои наши хипотези.

Логиката на prompt-a не представлява особена трудност. Трябва да се уточни типа на аудиторията, рекламната платформа и рекламираната категория или продукт. Отговорът, който обикновено следва, е дълъг и не всичко може да бъде приложено на практика. Плюсът тук е, че дава ценна информация за интересите на потенциалните потребители.

Възможно е да не сме включили някои аспекти в подготовката на аудиторията, но като полезен помощник ChatGPT ни предлага идеи за допълнителни интереси, които можем да разгледаме.

Трябва да сме наясно, че изложените аудитории представляват просто насоки - реално някои от тях може и да не съществуват по начина, по който са изписани от AI инструмента.

Затова е важно да знаем, че това са по-скоро предложения, отколкото реално съществуващи аудитории в екосистемата на Meta.

Създаване на рекламни текстове

Писането на рекламни текстове обикновено се смята за най-лесното нещо в тази индустрия. Това далеч не е така, особено когато трябва да се получава одобрение от най-различни хора/отдели. Затова колкото и идеи да имаме, трябва да имаме предвид, че половината от текстовете, за които се сещаме, никога няма да видят бял свят, а другата половина ще бъдат върнати за доработка.

И точно заради това е добре да си имаме помощник в тази част от рекламата.

Сред най-популярните ползи на ChatGPT е възможността да генерира рекламен текст. Има най-различни варианти, които могат да се ползват като prompt-ове, понеже тук нямаме задължителни ограничения, както при създаването на заглавия и описание в Google Ads.

Начините за създаване на рекламен текст са почти безгранични - единственото важно нещо е да упоменете по възможно най-пълен начин какво трябва да създаде ChatGPT, за да може най-добре да ви асистира.

Обикновено се включва платформата, на която ще се рекламира; упоменава се, че става въпрос за рекламен текст; включва се продаваният продукт/категория/услуга; насърчава се (или не - в зависимост от случая) използването на емотикони; изрично се споменават важни детайли около работата: само онлайн, до определена дата, слоган на кампанията, правила.

Както и при аудиториите, така и тук следва да сме внимателни за това какъв отговор връща нашият помощник, понеже не всичко е полезно и доста често е нужна доработка от човек. От гледна точка на език е възможно да се посочи английски и български, но при нашия език се генерират по-често грешки от смислов характер.

Как да се справим с лошо генериран текст

Ако си мислите, че ChatGPT връща винаги добре структуриран отговор, значи, за съжаление, е време да се събудите от този прекрасен сън. Дори и с правилните насоки от наша страна в prompt-a е възможно генерираният рекламен текст да не може да ни помогне. В тези случаи трябва да имаме предвид:

  • да поискаме генерирането на алтернативен текст;
  • конкретната част, която не ни е харесала да я упоменем в отговор и да поискаме нейното премахване/коригиране;
  • да насочим нашия помощник да напише по-дълъг или по-кратък текст;
  • да го насърчим да използва повече/по-малко емотикони;
  • превод на конкретен език (но тук доста често ChatGPT допуска грешки, затова трябва внимателно да прегледаме новия отговор).

Можем ли да използваме ChatGPT за други цели?

Краткият отговор е - пробвайте! Той не винаги дава точен отговор, но дава алтернатива. Правете комбинации: прочетете официалната документация в Meta, вижте блог статии или обучителни видеа и питайте ChatGPT.

Вероятността да получим 3 различни отговора е голяма, но с тестове по-добре ще разберем кое и как работи, отколкото ако седим и чакаме информацията да ни се сервира наготово.

Автор: блог Netpeak

Споделете:

Сходни статии

Присъединете се
към 12 257 читатели

ENTERPRISE е прецизно таргетирано B2B печатно издание за практически бизнес и интелигентно управление.